Specialty Coffee Association

IRAN
 

قهوه پایدار Sustainable coffee

کشاورزی که به عنوان مهمترین روش تامین غذای انسان بشمار می آید ,; ساختمان و عمکرد اکو سیستم های طبیعی را بشدت تغییر داده است, متاسفانه بهره برداری انسان از منابع طبیعی همواره بصورت یک جانبه و بی رویه ب... ادامه مطلب


سایفون Syphon

سایفون, وکیوم پات و یا وک پات همگی نام یک وسیله قدیمی برای دم کردن قهوه است . وکیوم پات به معنی قوری دارای خلاء است که بر اساس قانون انبساط و انقباض گازها عمل می‌کند. دستگاه با استفاده از فشار بخار آ... ادامه مطلب


استحکام,قوت Strength

بعنوان قوت محلول شناخته شده ;و بادستگاه رفرکتومتر;;اندازه گیری می شود (کل میزان مواد جامدی که حل می شوند) و; نتیجه; بدست آمده نشان می دهد که قهوه به چه میزان غلیظ و یاآبکی است.... ادامه مطلب
اسپیتون Spittoon

بررسی حسی قهوه وآنالیز خصوصیات منحصربفرد هر نوع قهوه کاپینگ نامیده می شود.زمانی که کاپینگ انجام می شود ,متخصصین می بایست تعداد نسبتا زیادی از انواع قهوه را بچشند .این موضوع ضمن افزایش نامتناسب میزان ک... ادامه مطلبصدفی Shell

اصطلاح صدفی برای دانه های سبز معیوب بامشخصات زیر بکار می رود.تاثير بر كيفيت محصول نهايي :دانه قهوه تبديل به ذغال مي شود و طعم و عطر سوخته و ذغالي مي سازد و;مي تواند عامل عدم يكدستي در مرحله برشته ک... ادامه مطلب