Specialty Coffee Association

IRAN
 

گواهینامه تجارت عادلانه Fair Trade Certification

گواهی نامه;تجارت عادلانه در قهوه از طرف یک نهاد بین المللی به همین نام صادر می گردد.هدف آن کمک به تولید‌کنندگان جهان سوم است تا شرایط داد وستد بهتر، عادلانه‌تر وپایدارتری را فراهم ; کنند.در جمله ای ک... ادامه مطلب


تکافت اول First Crack

اولین صدای از دو صدای; ترک خوردن دانه های قهوه در اثر حرارت گرفتن در فرایند بودادن قهوه . معمولا دانه های قهوه اولین بار زمانی که حرارت درونی شان به حدود 200 درجه سانتیگراد میرسد شروع به ترک خوردن م... ادامه مطلب

فول سیتی Full City Roast

فول سیتی مرحله ای در برشته کاری قهوه است، در این نوع از برشته کاری، فرایند گرمادهی دانه های قهوه همچنان پس از تکافت اول ادامه پیدا می کند وهمزمان با شروع; تکافت دوم متوقف می شود.مشخصات فنی این قهوه بش... ادامه مطلب