Specialty Coffee Association

IRAN
 

کاتیمور Catimor

;گروهی از نژاد پرورش یافته خالص که منشاء آنها از آمیزش متقاطع بین هیبریدهای Timor ;و Caturra می باشد.این گیاه از سال 1980 انتشار یافته است ، دارای محصول بالایی هستند و نسبت به بیماری زنگ زدگی برگهای... ادامه مطلب


کچوای Catuai

گونهای از قهوه ,;نژاد پرورش یافته خالص بوسیله انستیتو; (IAC); در برزیل ، منشاء ;catuai ;;مربوط به هیبرید بین : mundo novo ;و cuturra ی زرد می باشد ، در سال 1968 انتشار پیدا کرده است ، ظاهر کوتاه ای... ادامه مطلب


کاتورا Caturra

یک موتانت خالص کوتاه قد از بوربون قرمزو یا زردرنگ که دارای میان گروهای کوتاه می باشد و در سال 1937 در برزیل یافت شد.دارای تولید محصول بالا، برگها و میوه های آن دارای مشخصات مشابه واریته های بوربون ... ادامه مطلب


کراسCross

در کشاورزی قهوه ,;پرورش مصنوعی دو گونه یاواریته متفاوت که نتیجه آن فرزندانی است که حامل بخشی از مواد ژنتیکی والدین خود هستند. والدینی که در اینجا استفاده می شوند می توانند از بین افراد یک گونه باشند... ادامه مطلب


کولتیوارCultivar

کشت انواع گونه های اصیل بوسیله دخالت انسان ، این کار را می توان از میان گونه هایی که کشت شده اند انتخاب کرد و یا از میان جمعیت وحشی. این عده گیاهانی هستند که خصوصیاتی کاملا مشخص,ثابت و یکدست دارند و... ادامه مطلب