Specialty Coffee Association

IRAN
 

شستشو و جداسازی درون حوضچه غوطه وری Flotation Tank and Sorting

دراین مرحله گیلاسهایی که جمع آوری شده اند درون حوضچه های آب قرار می گیرند ، آنهایی که شناور هستند وروی آب قرار می گیرند از آنهایی که به عمق رفته اند (سالم) جدا می شوند ، این اتفاق بر اساس چگالی گیلا... ادامه مطلب
بازده در کشاورزی قهوه Coffee Yield

منظور از این اصطلاح مقدار قهوه سبزی است که از گیلاس قهوه به دست می آید ، به عنوان مثال بازده 6 به آن معنی است که 6 کیلوگرم گیلاس قهوه می تواند 1 کیلوگرم دانه قهوه سبز به ما بدهد.گونه عربیکا :4 تا 7 ... ادامه مطلب


برداشت محصول قهوه Coffee Harvest

اولین محصول قهوه بعد از 5-3 سال به دست می آید ، میزان محصول بستگی به ناحیه و منطقه یی که کشت در آن صورت گرفته دارد ، این مقدار بین 100 تا 2400 کیلوگرم بر هکتار می باشد ، میانگین میزان جهانی 550 کیل... ادامه مطلب


هرس کردن درختان قهوه Pruning

گیاهان قهوه به ندرت اجازه رشد وسیع و گستردگی زیاد را در طبیعت پیدا می کنند .(رشد محدود به مناطق خاص)درختان اغلب با هدف ارتقا در کیفیت محصول و همچنین برداشت محصول هرس می شوند ، تکنیکهای مختلف هرس کرد... ادامه مطلب
پوست گیری، جدا سازی پار شومنت از دانه های قهوه Hulling

پس از مرحله خشک شدن پارشومنت همچنان به پوسته ها چسبیده است ، اکنون نوبت آن است که جدا شود ، برای اینکه کیفیت قهوه بالاتر رود این پوست کندن پس از ذخیره کردن درون سیلوها انجام می شود. گیلاسهای قهوه و ... ادامه مطلب