Specialty Coffee Association

IRAN
 کیو گریدر و ترمینولوژی کاپینگ

کیو گریدر فرد متخصص و متبحرایی است که مهارت و توانایی تشخیص و آنالیز دانه سبز ، دانه های برشته شده و نوشیدنی های قهوه را دارا است .; این مهارت ها توسط سازمان های مرتبط ;و طی آزمونی سه روزه شامل ۲۲ ... ادامه مطلب

نگهداری قهوه سبز

تاکنون،; همه قهوه ها در گونی بسته بندی و توسط کانتینر به برشته کننده‌ها، ماه ها پس فرآوری ارسال می شدند.; برشته کننده و وارد کننده ها بارها این تجربه را داشتند که طعم قهوه در محل برداشت،; در نمونه ... ادامه مطلب


فعالیت آبی و میزان رطوبت Water Activity And Moisture Content

فعالیت آبی نشان دهنده قدرت اتصال بین آب و مواد خشک دانه قهوه و دیگر مواد غذایی است.; میزان فعالیت آبی نشان دهنده احتمال ورود یا خروج رطوبت از دانه است که به نوبه خود بر واکنش دانه با محیط نگهداری و ... ادامه مطلب


تغییرات فیزیکی در طول برشته شدن Physical Change During Roasting

برشته کردن سبب تغییر رنگ،; کاهش رطوبت،; افزایش حجم و ترد شدن دانه قهوه می شود.; در حالی که تمامی حرفه‌ای ها از روی رنگ دانه میزان برشته شده را مشخص می کنند .;اما توافقی وجود ندارد که کدام میزان برشت... ادامه مطلب