Specialty Coffee Association

IRAN
 


گوناگونی واریته variety

واریته در گیاهشناسی یک مشخصه تاکسونومیکی می باشد که در سلسله مراتب طبقه بندی گیاهی ، زیر طبقه بندی گونه ها و زیر گونه ها; و بالای تیره قرار می گیرد.یک واریته دارای مشخصات واضح و مجزا می باشد ، با این... ادامه مطلبدانه خشکی زده withered bean

دانه های چروکیده قهوه; , معمولا این اثر حاصل خشکسالی و یا فقر زمین می باشد.; ;دلايل در مرحله کشاورزی :;دانه هاي چروك خورده معمولا از كمبود آب در مرحله;;تكامل هسته درون گيلاس قهوه ، به وجود مي آيند. ... ادامه مطلب