Specialty Coffee Association

IRAN
 

شستشو و جداسازی wet milling *

دراین مرحله گیلاسهایی که جمع آوری شده اند درون حوضچه های آب قرار می گیرند ، آنهایی که شناور هستند وروی آب قرار می گیرند از آنهایی که به عمق رفته اند (سالم) جدا می شوند ، این اتفاق بر اساس چگالی گیلا... ادامه مطلب


برداشت دیر هنگام Late Coffee Harvest *

در برداشت دیرهنگام گیلاسها قهوه بعد از رسیده شدن هم روی درخت می مانند و این ماندگاری طولانی روی درخت باعث می شود شکری که درون پالپ میوه وجود دارد از طریق خاصیت اسمز وارد هسته شود و در نتیجه قهوه شیرین... ادامه مطلبدستورالعمل کوتاه قهوه سبز Green Coffee Extraction short Tutorial

60 يا 40 گرم قهوه سبز متوسط آسیاب شده را در 300 سی سی آب کتری(یعنی یک سوم; لیتر) بجوشانیدبعد از بجوش امدن آب بگذارید تا 15 دقیقه; به صورت آرام بجوشدبعد از این مدت کتری را از حرارت برداشته و برای یک س... ادامه مطلب
برداشت قهوه با دست از طریق برهنه کردن شاخه Coffee Stripping

;برداشت قهوه با دست از طریق برهنه کردن شاخه :این روش هنگامی استفاده می شود که درصد بالایی از گیلاسهای قهوه به وضعیت ایده آل رسیده باشند ، در این روش تمامی گیلاسها توسط دست و یکجا از شاخه ها کنده شده... ادامه مطلب


برداشت گیلاسهای قهوه با دست و بصورت انتخابی Selective hand picking *

برداشت گیلاسهای قهوه با دست و بصورت انتخابی :این روش یکی از گرانترین و بهترین روشهای برداشت است ، هدف از به کار بردن این روش اینست که مطمئن شویم فقط گیلاسهای کامل و رسیده جمع آوری می شوند و گیلاسهای... ادامه مطلب