Specialty Coffee Association

IRAN
 


توسعه اسید در طول برشته کاری قهوه Development Of Acids During Roasting

اسیدیته به قهوه حس نشاط،; ظرافت،; پیچیدگی و شفافیت می دهد.; اگر چه تعداد زیادی از مصرف کنندگان قهوه بر این باورند که اسیدیته باعث تلخی و ناخوشایند شدن قهوه می شود. قهوه بدون اسید بسیار بی مزه و خست... ادامه مطلب


توسعه آروما در طول برشته کاری قهوه Aroma Development During Roasting

توسعه آرومای مطلوب تا چند دقیقه پس از برشته کردن آغاز نمی‌شود.; توسعه سریع ترکیبات آروماتیک فرار هنگامی که رطوبت به کمتر از ۵ درصد می رسد اتفاق می افتد.; واکنشهای کاراملیزاسیون و میلارد به علاوه تجزیه... ادامه مطلب


واکنش های میلارد و کاراملیزاسیون Millard Reaction and Caramelization

همانطور که گفته شد،; واکنش میلارد، واکنش های غیرآنزیمی بین آمینو اسیدهای آزاد و قندهای احیا کننده است که در رنگ قهوه ای،; طعم تلخ و شیرین و آروما های مختلف قهوه شرکت میکند.; واکنش میلارد در تهیه مو... ادامه مطلبدوره آموزشی کاردان قهوه با همکاری مجموعه قهوه آدنیس

قهوه ادنیس و خانه قهوه تخصصی برگزار می کنندBarista Classدوره ی آموزشی کاردان قهوه (باریستا)کسب مهارت های کاربردی کاردان قهوه (باریستا)دریافت گواهینامه بین المللی از سازمان فنی حرفه ایی کشور و خانه تخص... ادامه مطلب


تغییرات در میزان کافئین در زمان برشته کاری Caffeine Content During Roasting

برخلاف آنچه تقریباً همه شنیده‌اند برشت های تیره سبب کاهش میزان کافئین دانه قهوه نمی شود.; از آنجایی که کافئین ترکیب پایداری در دماهای متداول برشته کردن می باشد،; میزان کافئین تقریباً در برشته کردن بدو... ادامه مطلب


انتقال حرارت در برشته کاری قهوه Heat Transfer In Coffee Roasting

انتقال حرارت در برشته کردن قهوه;حرارت از طریق هدایت، جابجایی و تابش از ماشین‌های برشته کن قهوه به دانه منتقل میشود.; هر ماشین برشته کن انتقال حرارت را از طریق ترکیب متفاوتی از این مکانیسم ها انجام م... ادامه مطلب


انتقال جرم و انرژی در داخل قهوه Heat and Mass Transfer Within Coffee Bean

;;رطوبت در طول برشته شدن، ابتدا از خارجی ترین لایه دانه قهوه; تبخیر می شود; و به شکل تبخیر لایه ای به سمت مرکز دانه پیش می رود. ساختار سلولزی درون دانه تقریبا سرد شده; و این قسمت دست نخورده باقی م... ادامه مطلب