Specialty Coffee Association

IRAN
 

اندازه اسیاب مناسب قهوه برای متدهای متفاوت دم آوری Suitable Coffee Grinder Size for Different Brewing Methods

به طور کلی برای انتخاب آسیاب مناسب باید ابتدا نوع قهوه آسیاب شده خود را انتخاب کنید . بیشتر تازه کار ها قهوه را بسیار ریز آسیاب می کنند اما بهتر است ابتدا قهوه را درشت تر از چیزی که مورد نیاز است آسیا... ادامه مطلبآسیاب کردن قهوه Grinding Coffee

آسیاب کردن در عمل آوردن قهوه به طور یقین مهم ترین قسمت هنر به وجود آوردن قهوه ای می باشد . اینکه دانه های قهوه چه اندازه فوق‌العاده هستند و اینکه به چه دقت و مهارتی مراقبت، پرورش، بسته بندی ،حمل و;برش... ادامه مطلب


جدا سازی دانه های سبز قهوه براساس اندازه Size Classification

دانه های قهوه سبز نه تنها براساس خاستگاه ، موقعیت جغرافیایی ، گونه و طبقه بندی بر اساس عیوب ، معامله می شوند ، بلکه سایز و اندازه ذرات هم در پروسه فروش نقش مهمی دارند. برای سایز بندی دانه ها از الکه... ادامه مطلب


تجزیه و تحلیل وزن دانه قهوه Green Coffee Gravimeter Analysis

این مرحله اولین مرحله از مراحل طبقه بندی می باشد که دانه های قهوه را بر اساس وزن مخصوصشان طبقه بندی می کند ، در اینجا دانه هایی که شکسته و رشد نیافته هستند و یا کوچک بوده و دارای عیوب مختلف باشند از د... ادامه مطلب
مرحله رطوبت گیری در فرایند برشته کاری The Myth of the Drying Phase

یکی از موارد رنج آور این است که وقتی درمورد برشته کردن صحبت میکنیم، از تقسیم بندی اشتباه مرحله خشک کردن و مرحله توسعه استفاده شود.; برشته کردن یک فرایند پیچیده است که توسعه و کاهش رطوبت در میان سای... ادامه مطلب


وزن نمونه برشت Batch Size

یک برشته کن بایستی قبل از بارگیری دانه در ماشین تصمیمات زیادی را اتخاذ نماید . او باید وزن دانه ورودی ، طراحی ماشین و ویژگی های دانه های مختلف را قبل از انتخاب دمای تخلیه دانه; به برشته کن، تنظیم میزا... ادامه مطلب


تنظیم جریان هوا Setting Airflow

برای مدت طولانی تنظیم جریان هوا را با یک آزمایش ساده توسط فندک انجام می دادم . برای انجام این آزمایش ، در حال برشته کاری و روشن بودن مشعل قاشقک نمونه برداری را از روی ماشین برداشته;سپس فندک را روشن و ... ادامه مطلب