Specialty Coffee Association

IRAN
 

واکنش های میلارد و کاراملیزاسیون Millard Reaction and Caramelization

همانطور که گفته شد،; واکنش میلارد، واکنش های غیرآنزیمی بین آمینو اسیدهای آزاد و قندهای احیا کننده است که در رنگ قهوه ای،; طعم تلخ و شیرین و آروما های مختلف قهوه شرکت میکند.; واکنش میلارد در تهیه مو... ادامه مطلبدوره آموزشی کاردان قهوه با همکاری مجموعه قهوه آدنیس

قهوه ادنیس و خانه قهوه تخصصی برگزار می کنندBarista Classدوره ی آموزشی کاردان قهوه (باریستا)کسب مهارت های کاربردی کاردان قهوه (باریستا)دریافت گواهینامه بین المللی از سازمان فنی حرفه ایی کشور و خانه تخص... ادامه مطلب


تغییرات در میزان کافئین در زمان برشته کاری Caffeine Content During Roasting

برخلاف آنچه تقریباً همه شنیده‌اند برشت های تیره سبب کاهش میزان کافئین دانه قهوه نمی شود.; از آنجایی که کافئین ترکیب پایداری در دماهای متداول برشته کردن می باشد،; میزان کافئین تقریباً در برشته کردن بدو... ادامه مطلب


انتقال حرارت در برشته کاری قهوه Heat Transfer In Coffee Roasting

انتقال حرارت در برشته کردن قهوه;حرارت از طریق هدایت، جابجایی و تابش از ماشین‌های برشته کن قهوه به دانه منتقل میشود.; هر ماشین برشته کن انتقال حرارت را از طریق ترکیب متفاوتی از این مکانیسم ها انجام م... ادامه مطلب


انتقال جرم و انرژی در داخل قهوه Heat and Mass Transfer Within Coffee Bean

;;رطوبت در طول برشته شدن، ابتدا از خارجی ترین لایه دانه قهوه; تبخیر می شود; و به شکل تبخیر لایه ای به سمت مرکز دانه پیش می رود. ساختار سلولزی درون دانه تقریبا سرد شده; و این قسمت دست نخورده باقی م... ادامه مطلب


انواع ماشین های برشته کاری قهوه Coffee Roasting Machine Design

یک ماشین برشته کن یک آون خاص است که انتقال حرارت به دانه های قهوه را توسط جریان هوای داغ به همراه هم زدن پیوسته دانه ها به منظور برشته شدن یکنواخت انجام می دهد. امروزه انواع مختلفی از این ماشین های... ادامه مطلبدم آوری قهوه Brewing Coffee

در حال حاضر که ما پایه و اصل نخستین قهوه را می دانیم،سرگرمی و بازی واقعی شروع می شود . یادگیری و دانستن صحیح دم آوری قهوه ، می تواند کیفیت قهوه شما را بیانداز بهبود بخشد . کارشناس ها;تصدیق;کردند قهو... ادامه مطلب


اندازه اسیاب مناسب قهوه برای متدهای متفاوت دم آوری Suitable Coffee Grinder Size for Different Brewing Methods

به طور کلی برای انتخاب آسیاب مناسب باید ابتدا نوع قهوه آسیاب شده خود را انتخاب کنید . بیشتر تازه کار ها قهوه را بسیار ریز آسیاب می کنند اما بهتر است ابتدا قهوه را درشت تر از چیزی که مورد نیاز است آسیا... ادامه مطلب