Specialty Coffee Association

IRAN
 

مزیت استفاده از آسیاب قهوه با تیغه های مخروطی Conical Burrs Coffee Grinder

تیغه های آسیاب های قهوه عموما به دو نوع صاف و مخروطی طراحی می شوند.در آسیاب قهوه با تیغه صاف , دو تیغه هم شکل و هم اندازه در روبروی هم قرار می گیرند .یکی از این تیغه ها بطور ثابت روی بدنه آسیاب سوار ش... ادامه مطلب


سه فرمان پایه در برشته کاری قهوه The Three Commandments of roasting

لطفاً کلمه فرمان یا قانون را زیاد جدی نگیرید . ممکن است سرپیچی از برخی از این قوانین خطری به همراه نداشته باشد . به طور مشابه با فهرست دیگری از این قوانین ، اگر شما عادت داشته باشید قوانین را نادید... ادامه مطلب


فرمان اول, در شروع برشته کاری انرژی کافی اعمال کنید Thou Shalt Apply Adequate Energy At The Beginning of a Roast

;استفاده از حرارت کافی در آغاز برشته کاری برای رسیدن به طعم بهینه و توسعه مناسب دانه ضروری است.با اینکه ممکن است;برشته کردن با حرارت خیلی پایین آغاز شود شود و باز هم خواهان پختگی کافی مرکز دانه باش... ادامه مطلب


فرمان دوم: سرعت افزایش دمای دانه با پیشرفته برشت بایستی همواره روند کاهشی داشته باشد The Bean Temperature Progression Shalt Always Decelerate

در هر نمونه برشته کاری ،; سرعت بالا رفتن دمای دانه ابتدا با روند افزایشی همراه است; سپس کاهش می‌یابد . این روند با توجه به قرار دادن دانه هم دمای محیط به داخل برشته کن داغ ،; طبیعی است هدف برشته کا... ادامه مطلب


فرمان سوم: اولین تکافت قهوه در بازه زمانی 75% تا 80% از زمان کلی پروسه برشته کاری رخ دهد First Crack Shalt Begin at 75% to 80% of Total Roast Time

تجربه به من آموخته است که زمان بین ترک اول تا انتهای برشته کردن بایستی ۲۰ الی ۲۵ درصد کل زمان برشته کردن باشد .; به عبارت دیگر نسبت زمان توسعه بایستی تغییرات بین ۲۰ تا ۲۵ درصد کل زمان برشته شدن ب... ادامه مطلبکاربرد قانون ها در برشت های خیلی روشن Applying the commandment to very light roasting

;همانطور که در مقدمه بیان شد توصیه های من در برشت های روشن متمایل به متوسط کاربرد دارد .به عبارت دیگر; منظور من برشت هایی بود که پس از ترک اول;و یا قبل از ترک;دوم تخلیه می شوند. دریافتم که استفاده ... ادامه مطلبمیلاد مسیح و سال نو میلادی مبارک Merry Christmas & Happy New Year

کریسمس جشنی است در آیین مسیحیت که به منظور گرامی داشت زادروز حضرت عیسی مسیح برگزار می شود.پیامبر مهر، عشق و صلح. مسیحیان سراسر دنیا این روزها، گرد خانه‌ها را می‌تکانند، درختان پرنور کریسمس را برپا و ... ادامه مطلب


دستورالعمل کنترل دستگاه برشته کاری در بین نمونه های متفاوت Between Batch Protocol

دستورالعمل نمونه‌های برشته کاری به اندازه دستورالعملهای گرم کردن ابتدایی دستگاه اهمیت دارد . باید یک روش یکسان را بعد از هر دفعه برشت برای خروج انرژی حرارتی و رسیدن به سطح مطلوب قبل از بارگیری نمونه... ادامه مطلب