Specialty Coffee Association

IRAN
 

داستان پنجم : عاشقانه تر از هزاران بوسه


داستان پنجم : عاشقانه تر از هزاران بوسه


شور و شوق قهوه نوشی و کافه نشینی در سال 1670 به آلمان رسید و تقریبا در سال 1721 در تمامی شهرهای آلمان قهوه خانه های زیادی وجود داشتند .  البته در آن دوره فرهنگ قهوه نوشی در انحصار گروه اعیان جامعه قرار داشت .

همواره مخالفتهای زیادی نیز با رواج قهوه صورت می گرفت. گروهی از پزشکان معتقد بودند نوشیدن قهوه به عقیمی در مردان و از دست دادن جنین در رحم زنان منجر می شود .

سال 1732، سال بحث برانگیز قهوه در آلمان محسوب می شود .

جان سباستین باخ شعری طنز آمیز در مورد قهوه می سراید . این شعر که کافی کانتاتا نامیده شد ، داستان دختری است عاشق قهوه که از پدر سختگیرش میخواهد به او اجازه نوشیدن قهوه را دهد :

پدر عزیزم ، سختگیر نباش .

تو می دانی که من باید هرروز سه فنجان قهوه بنوشم .

بدون قهوه شبیه یک بز برشته شده می شوم ، خشک و بی جان .

آه چقدر دلپذیر است قهوه ،

عاشقانه تر از هزاران بوسه ،

بسیار شیرین تر از شراب ناب .......

من باید قهوه بنوشم .

و اگر کسی می خواهد مرا اغوا کند

به او بگویید که برایم قهوه هدیه آورد.

 

در اواخر قرن هجدهم ، در سالهای 1777، موسیقی دان مشهور آلمانی بتهوون برای دم کردن قهوه اش به دقت 60 عدد دانه قهوه برشته شده را آسیاب می کرد. در همان سال پادشاه آلمان فردریک بزرگ علیه قهوه بیانیه ای را صادر کرد : بسیار انزجار آور است که اعلام کنم افزایش بی حد مصرف قهوه باعث خروج میزان زیادی ثروت از کشور گردیده است . مردم کشور من باید آبجو بنوشند . افتخار و عظمت ما و نیاکان ما به نوشیدن آبجو است .

فردریک برشته کاری قهوه را غیرقانونی اعلام کرد. در آن دوره برشته کاری بصورت محدود و فقط در مراکز دولتی صورت می گرفت .

محدودیت واردات و برشته کاری قهوه در آلمان باعث گردید طبقه متوسط به جایگزین های قهوه روی آورند.ریشه شیرین بیان ، انجیر خشک ، جو ، گندم و ذرت برشته شده .

گروهی از برشته کاران مستقل قهوه نیز سعی در تهیه دانه های قهوه به صورت قاچاق و فرآوری آن در خفا را داشتند که توسط خبرچینان دولت که " بوکشهای قهوه  " نامیده می شدند، کشف و مجازاتهای سنگین می شدند.  

در نهایت تلاشها برای حذف قهوه ناکام ماند . مخصوصا در جامعه زنان علاقه زیادی به همنشینی   همراه با نوشیدن قهوه وجود داشت . Coffee Klaches

بقیه کشورهای اروپایی نیز در سالهای اواخر قرن هجدهم با فرهنگ قهوه نوشی آشنا شدند و صادرات دانه های سبز توسط تجار هلندی به کشور های اروپائی صورت می پذیرفت .


ادامه دارد ...

داستان بعدی : موج گسترش قهوه در انگلستان


رضا حواله دار