Specialty Coffee Association

IRAN
 

نام گذاری قهوه بر اساس سطح ارتفاع کاشت نسبت به دریای آزاد*


نام گذاری قهوه بر اساس سطح ارتفاع کاشت نسبت به دریای آزاد*

ارتفاع کاشت گیاه قهوه
دو اصطلاح در این مورد وجود دارد :
SHB که به دانه هایی با سختی و یا چگالی بسیار بالا نسبت داده می شود.
SHG که به گیاهان قهوه یی نسبت داده می شود که در ارتفاعات بالا رشد می کنند.
به عنوان مثال ، اصطلاح SHB  برای قهوه گواتمالایی به این معنیست که این گیاه در ارتفاع 1370 متری رشد می کند. قهوه عربیکا اغلب به نام SHG  یعنی قهوه یی که در ارتفاعات بالا رشد میکند شناخته می شود ، تنها استثناء این مورد در اوگاندا دیده شده در اطراف دریاچه ویکتوریا که در آنجا قهوه کانافورا در ارتفاع 1500 متری رشد می کند.
دانه هایی که در ارتفاعات رشد می کنند با دو مشخصه اولیه توصیف می شوند ، دانه های سبز محکم تر بوده  و یک فنجان قهوه عالی می توان با آن تهیه کرد ، همچنین دمای پایین ارتفاعات بالا باعث می شود چرخه تکاملی گیلاس قهوه آرامتر پیش رود ، دانه ها دارای تراکم و چگالی بالاتری خواهند بود ، همچنین عطر بیشتر و اسیدیته مناسب بوده و گیلاسها بصورت یکدست تر می رسند.
 
 
 (ارتفاع بالای 1370 )SHB
(HARD (1218-1370 m
SEMI HARD (1066-1218 m)
EXTRA PRIME (914-1066 m)
PRIME (762-914 m)