Specialty Coffee Association

IRAN
 

برده داری نوین


برده داری نوین

شستشوى گیلاسهاى قهوه پس از برداشت، قبل از حمل به محل فراورى( پالپ گیرى) 
دستان سیاه ، کشیده و لاغر بیانگر نژاد افریقائى است. 
مقدار کم گیلاسها و رنگ قرمز یکدست ، مى تواند نشانه مرغوبیت محصول باشد. 
در بسیارى از مناطق جهان کشاورزان قهوه بنوعى مالک زمینهائى به وسعت ١ هکتارهستند ، برداشت متوسط جهانى از هرهکتار حدود ٥٥٠ کیلو مى باشد. نتیجه یکسال کار خانوادگى روى یک هکتار زمین بیشتر اوقات به ٥٠٠  دلار هم نمى رسد و به این مى گویند  برده دارى نوین. 
ما چگونه مى توانیم کمک کنیم؟
با خرید قهوه با تائید تجارت عادلانه ما مى توانیم سهمى در بهبود وضعیت زندگى این کشاورزان داشته باشیم.