Specialty Coffee Association

IRAN
 

قهوه خفاشی Bat Coffee *


قهوه خفاشی Bat Coffee *


کشاورزان قهوه جامائیکائی برای تشخیص زمان مناسب جهت برداشت گیلاسهای قهوه منتظر گرفتن تاییدیه از خفاشها می شوند ، خفاشها وقتی پالپهای (کاسکارا) گیلاس قهوه رسیده و شیرین باشند شروع به گاز گرفتن و مکیدن گیلاس قهوه می کنند.
این بهترین علامت به کشاورزانی است که حدود 9 ماه منتظر برداشت محصول هستند. گیلاسهایی که توسط خفاشها انتخاب شده جداگانه برداشت و چون کیفیت بالاتری دارد ، گرانتر به بازار عرضه می شود.
تولید سالیانه این قهوه حدود 200 کیلوگرم تخمین زده می شود