Specialty Coffee Association

IRAN
 

نیترو کافی *


نیترو کافی *

نیترو کافی (قهوه و نیترو‍‍‍ژن)
 
باید اذعان کنیم که کشور ما دارای فصول گرم طولانی بوده و قسمت اعظم کشور ما دارای آب و هوای گرم می باشد.، ضمن اینکه در فصول گرم و تعطیلات اغلب کسب و کار مرتبط به غذا و نوشیدنی ها رونق بیشتری دارند.
این موضوع باعث می شود که ما تمایل بیشتری به نوشیدنیهای سرد داشته باشیم تا نوشیدنیهای گرم ، این موضوع در مورد قهوه نیز اتفاق خواهد افتاد ، در آینده ما ایرانیان نیز از قهوه های سرد استقبال بیشتری خواهیم کرد.
شاید برای شما این موضوع پیش بیاید که قهوه سرد عطر و طعم قهوه گرم را نخواهد داشت ، کاملا صحیح است ، پس ما باید  بتوانیم عطر و طعم را بنحوی حفظ کنیم ، خوشبختانه پکیج نیترو کافی طعم و عطر قهوه را به طرز خارق العاده ای حفظ می کند.
شما می توانید تعداد زیادی قهوه سرد با کف فوق العاده را برای مشتریان سخت پسندتان سرو کنید و این اتفاق می تواند صنعت قهوه ایران را دگرگون کند.

خانه قهوه تخصصی ایران