Specialty Coffee Association

IRAN
 

دستورالعمل کنترل دستگاه برشته کاری در بین نمونه های متفاوت Between Batch Protocol


دستورالعمل کنترل دستگاه برشته کاری در بین نمونه های متفاوت  Between Batch Protocol

دستورالعمل نمونههای برشته کاری به اندازه دستورالعملهای گرم کردن ابتدایی دستگاه اهمیت دارد .

باید یک روش یکسان را بعد از هر دفعه برشت برای خروج انرژی حرارتی و رسیدن به سطح مطلوب قبل از بارگیری نمونه بعدی انجام داد .

 پیشنهاد من  استفاده از الگوی ذیل به عنوان یک روش کارآمد در دستورالعمل برشته کاری بین نمونه ها است .

برای اجرای این دستورالعمل با توجه به نیازهای ماشین خود راحت باشید . به شدت پیشنهاد می کنم که از این زمان سنج برای اطمینان از هر تنظیمی در زمان مشخص و یا هر زمانی استفاده نمایید .

1- کاهش دادن میزان جریان هوا به کمترین مقداری که در طول برشته کردن متداول استفاده میشود.

2- خاموش کردن مشعل بعد از تخلیه به مدت یک دقیقه، تنظیم میزان سوخت تا در زمان حدود ۶۰ تا ۹۰ ثانیه دستگاه برشته کن به دمای شروع برشته کردن برسد.

3- وقتی که دستگاه به دمای شروع برشته کردن رسید، به مدت یک دقیقه در این دما نگه داشته شود.

4- شروع نمونه جدید .

 پروتکل های مربوط به گرم کردن ابتدایی و بین نمونه ها به منظور راهنمایی برای کمک به دستیابی به انتقال سامانمند  بین برشت ها اس.

  یک برشته کار  بدون شک نیاز دارد که این دستورالعمل را برای رسیدن به یکنواختی بین نمونه های مختلف شخصی سازی نماید .

با تعدادی آزمایش ، این پروتکل ها این اجازه را به هر فردی می دهد که فرایند برشت را بر اساس پروفایل های مد نظر خود به طور تقریباً یکسان ساعت بین نمونه های مختلف انجام و اختلاف کل زمان برشته کاری بیشتر از ۵ تا ۱۰ ثانیه نباشد .


 روشهای دیگر بهبود ثبات  خط بین نمونه های تولیدی Other Tips to Improve Batch to Batch Consistency

 عوامل متعددی می توانند  تلاش فرد برشته کننده را برای  کنترل  شرایط حرارتی پیچیده تر نماید .

این موارد شامل تغییر در اندازه ، دمای محیط و درجه برشتگی نمونه قبلی می باشند .

بنابراین برای بازنشانی انرژی حرارتی نیاز به کمی خلاقیت دارید,  ولی با استفاده از استراتژی های ذیل می توان شانس موفقیت را بهبود بخشید .

1- برشته کاری فقط در یک اندازه انجام شوددر صورتی که ممکن نباشد ابتدا تمام نمونه های دارای سایز یکسان به صورت متوالی و سپس برشته کردن نمونه های با اندازه مختلف انجام گردد .

2- برشته کردن نمونه های دارای وزن کمتر و سپس بزرگ تر انجام شود.

3- تنظیم پروتکل بین دفعات برشت بعد از برشت های خیلی روشن یا تیره غیر معمول و یا نمونه برشت هایی که پایان برشت کردن دمای بالا یا خیلی پایینی نسبت به دمای محیط دارند.

ماشین بعد از تخلیه برشت های تیره،داغ خواهد بود و نمونه های بعدی در دمای بالاتری  برشته می شوند. برای نمونه ممکن است مشعل را برای زمانی طولانی تر بعد از برشت های تیره خاموش کرد .

 

نویسنده : اسکات راوو

ترجمه : آیسان خاورمیانه کالا

بازنویسی : خانه  قهوه تخصصی