Specialty Coffee Association

IRAN
 

فشرده سازی چرخشی Nutate Tamping


فشرده سازی چرخشی Nutate Tamping

روشی متفاوت برای فشرده سازی قهوه درون سبد پرتافیلتر قبل عصاره گیری است که با چرخش همراه است ، این متد توسط اقای مت پرگر نفر اول مسابقات جهانی قهوه در سال 2012 ابداع و پیشنهاد گردید .


بازدید کننده گرامی : خانه قهوه تخصصی ایران Scairan مرکزی است تحقیقاتی،آموزشی که در زمینه آموزشهای تخصصی قهوه و همچنین پژوهش و مشاوره در صنایع قهوه فعالیت دارد.خواهشمندیم نظرات و پیشنهادات خود را جهت پیشبرد بهتر فعالیت این مرکز برای ما ارسال فرمائید.