Specialty Coffee Association

IRAN
 

نگهداری قهوه سبز


نگهداری قهوه سبز


تاکنون،  همه قهوه ها در گونی بسته بندی و توسط کانتینر به برشته کننده‌ها، ماه ها پس فرآوری ارسال می شدند.  برشته کننده و وارد کننده ها بارها این تجربه را داشتند که طعم قهوه در محل برداشت،  در نمونه اولیه ارائه شده بسیار متفاوت با نمونه محموله ارسال شده است که این می‌تواند به دلیل شرایط نامناسب نگهداری در طی حمل و نقل رخ دهد.


 در دهه اخیر،  چند برشته کننده کوچک که به دنبال کیفیت بالاتر بودند یک بسته بندی جدید را برای نگهداری و حمل و نقل قهوه‌سبز ارائه داده‌اند .  تعداد زیادی از شرکت های برشته کن،  حتی برخی از شرکت های کوچک،  قهوه و مستقیم از مزارع خریداری می‌کنند و اطلاعات مربوط به طعم در فنجان و درجه بندی قهوه را با کشاورزان در اشتراک میگذارند.  آنها تقاضای دریافت سریع قهوه را در بسته بندی هایی که برای حفظ تازگی و کیفیت طراحی شده‌اند،  را دارند.  اگرچه این بسته بندی ها دارای قیمت بالایی هستند،  اما توجیه پذیرند و می توانند برای دانه های خاص قهوه استفاده شود. 


در ادامه بسته بندی های برجسته را بررسی می کنیم:
گونی،  متداول ترین و اقتصادی ترین گزینه برای بسته بندی و انتقال دانه های قهوه است.  گونی یک منبع قابل بازیافت وارزان قیمت است.  استفاده از آنها نیاز به تخصص ندارد و نمونه استاندارد برای صادرات قهوه هستند. گونی ها،  دانه قهوه را در مقابل رطوبت و محافظت نمی کنند و دانه نسبت به کاهش کیفیت در حین نگهداری و جابجایی بسیار آسیب پذیر است.


بسته بندی خلا بهترین و در دسترس ترین بسته بندی برای قهوه سبز می باشد.  بسته‌بندی‌های خلا،  دانه های سبز قهوه را در مقابل رطوبت،  بو و اکسیژن محافظت می کنند.  همچنین سبب کاهش سرعت تنفس و تاخیر در کهنگی نیز می گردد.  قبل از بسته بندی خلا باید توجه زیادی به فعالیت آبی دانه ها به منظور جلوگیری از رشد کپک ها طول نگهداری نمود.  هزینه بسته بندی خلا حدود چهل و پنج صدم تا هفتاد و پنج صدم یورو  به ازای هر کیلوگرم می باشد نیاز به تجهیزات خاص و مهارت برای انجام دارد و اغلب سبب تاخیر در بارگیری دانه میشود و بنابراین بدون هزینه و مطمئن هم نیست.  ‏


گرین پرو وسایر بسته بندی ها،  دانه های قهوه را در مقابل رطوبت و محافظت می کنند و ارزان تر و ساده تر نسبت به بسته بندی خلا هستند.  کیسه های گرین پرو،  قهوه را به طور چشمگیری بیشتر نسبت به گونی حفظ می نمایند ولی نسبت به بسته بندی خلا کارایی پایین تری دارند.  هزینه بسته بندی گرین پرو حدود پانزده صدم تا سه دهم یورو  به ازای هر کیلو گرم است.  این بسته بندی بهترین و کاربردی ترین بسته بندی برای برشته کارانی است که به دنبال کیفیت هستند.  همانند بسته‌بندی خلا،  این بسته بندی نیز سبب جلوگیری از رشد کپک و دیگر میکروارگانیسم ها در طول نگهداری می شود.  در اینجا نیز مهم است که فعالیت آبی دانه ها قبل از بسته بندی در گرین پرو بررسی شود.
نگهداری در دمای کمتر از ضفر دانه های قهوه سبز که تحت خلا بسته بندی شده اند میتواند  آرومای قهوه را  تقریبا به طور کامل برای سال ها حفظ نمایند.

برخی از برشته کنندگان قهوه،  نمونه‌های خواص قهوه را منجمد و آن ها را به عنوان نمونه منتخب سال،  تنها پس از برداشت عرضه میکنند .  اما این محصولات مشتری چندانی تاکنون نداشته اند.   در حالیکه تجربه دانه های مربوط به
۵ سال پیش که طرح آنها مانند دانه های برداشت یک ماه پیش است بسیار هیجان انگیز است،  منجمد کردن بسیار پرهزینه و ممکن است بی فایده باشد.  منجمد کردن یک روش جایگزین با ارزش، در آب و هوای گرم می باشد.  در آب و هوای بسیار گرم پس از چند روز بیشتر دانه های سبز قهوه خراب میشود.


بدون توجه به نوع بسته بندی که شما انتخاب می کنید،  یک برشته کن بایستی  مراحلی را به منظور اطمینان از این شرایط نگهداری ثابت و مناسبی را در طول سال دارد،  انجام دهد.  شرایط خیلی گرم و مرطوب،  نگهداری دانه ها در ارتفاع که دما ممکن است بیشتر از شرایط واقعی باشد و یا حتی نگهداری در کنار دستگاه های برشته کن،  همگی می توانند سبب کاهش کیفیت دانه قهوه سبز شود.


نویسنده : اسکات راوو

ترجمه : آیسان خاورمیانه کالا

بازنویسی : خانه قهوه تخصصی