Specialty Coffee Association

IRAN
 

دستگاه جدا كننده فتو اپتيكال Photo – optical sorter


دستگاه جدا كننده فتو اپتيكال  Photo – optical sorter


اجسام خارجي از بين دانه ها بر اساس رنگ در اين دستگاه جدا مي شوند ، اين كار مي تواند بصورت دستي انجام شود و يا با دستگاه فتو اپتيكال صورت گيرد ، دانه هاي معيوب به طور معمول تيره تر هستند ، بنابراين از روي رنگشان تشخيص داده و با استفاده از فشار هوا خارج مي شوند، در برخي از كشورهاي فقير كه تكنولوژ‍ي صادرات در آنها پيشرفتي ندارد اين مدل جداسازي فقط با دست انجام مي گيرد البته اين كار بايد تا 3 مرتبه تكرار شود، اين روش همچنان در بسياري از كشورهاي آفريقا ، آمريكاي مركزي و آسيا مرسوم هست.

اين پروسه از توليد غلات و حبوبات آغاز شده و سپس به قهوه رسيده است ، براي اولين بار در برزيل و اكنون در كل دنيا انجام مي شود و يك مرحله بسيار مهم است در توليد قهوه با كيفيت.

امروزه بهترين و با كيفيت ترين قهوه بوسيله دست جداسازي مي شود و يا پس از جداسازي مكانيكي ، با دست نيز اين كار انجام مي شود.

در جداسازي بر اساس رنگ ، دانه هاي قهوه از ميان لوله هاي نازك(10 تا 80 عدد براي هر ماشين) و از جلوي سنسوري عبور مي كند كه رنگ دانه هاي تيره و معمولي را از هم تشخيص مي دهد ، پارامترهاي موجود براي  تنظيم اين سنسورها بايد بر اساس گونه و نوع دانه قهوه و متدهاي مورد استفاده در فرآوري (خشك و تر)باشد ، هر نوع قهوه طيف رنگ مخصوص به خود را دارد كه تنظيمات دستگاه بايد براي هر دسته جداگانه تنظيم شود.

دستگاه فتواپتيكال داراي يك كمپرسور كوچك هست كه توليد جريان هوا مي كند و وزش آن به خارج كردن دانه هاي معيوب كمك ميكند و آنها را به درون كانالي مخصوص كه عقب دستگاه است هدايت مي كند . بر اساس سايز و تعداد كانالها بين 2000 تا 800،000 دانه در ساعت مي توانند جدا شوند.

سنسورها مي توانند قابليت شناسايي تك رنگ ، دو رنگ و سه رنگ را داشته باشند و مي توانند بصورت ايده آل و مناسب دانه هاي كال را نيز رديابي و شناسايي كنند ( با استفاده از اشعه مادون قرمز)

اين نوع دستگاه در كشورهايي استفاده مي شود ، كه استانداردهاي بالايي از سطح زندگي و درآمد را دارند.