Specialty Coffee Association

IRAN
 

برشته کردن نمونه آزمایشگاهی Sample Roasting


برشته کردن نمونه آزمایشگاهی Sample Roasting


تمامی اصول مربوط به برشته کردن در ماشین بزرگ  در برشته کن های آزمایشگاهی حرفه ای نیز کاربرد دارند.

 بسیاری از کسانی که ماشینهای برشته کن آزمایشگاهی دارند،  ترجیح می‌دهند قهوهای مصرفی خود را با دستگاههای آزمایشگاهی  برشته کننده ..

این جای تعجب ندارد،  چرا که برشته کننده های آزمایشگاهی اغلب انرژی بیشتری نسبت به برشته کننده‌های سایز کوچک دارند که نسبتاً مقدار نمونه های کوچکی را نیز برشته می کنند.

 نسبت زیاد قدرت سوخت به اندازه نمونه سبب بهبود توسعه می نماید.

  با وجود این،  بیشتر برشته کن های آزمایشگاهی کنترل های بسیار ابتدایی دارند که ثابت نگه داشتن شرایط چالش برانگیز است.

بیشتر برشته کن های آزمایشگاهی قدیمی تنها دو کنترل برای استفاده کننده دارند :  یک دستگیره دستی برای کنترل گاز و یک دماسنج محیطی . 


برای کار با بیشتر این دستگاه ها توصیه می کنم :

1_  ثابت کردن دمای محیط داخل برشته کن در دمای خاص بین ۲۱۰ تا ۲۱۶ درجه سانتی‌گراد با محفظه خالی قبل از بارگیری

2_ بارگیری قهوه بدون تغییر در میزان سوخت

3_ سی ثانیه قبل از ترک اول،  کاهش حدود ۴۰ درصد سوخت.  اگر این باعث برشته خیلی سریع( کمتر از هشت دقیقه)  و یا خیلی کند (  بیشتر از ۱۳ دقیقه که این برای برشته کن آزمایشگاهی کند است)  بایستی تلاش کنید دمای ثابت سازی قبل از شروع برشته کردن را تنظیم نمایید.

4_   هدفتان زمان برشته شدن بین ۹ تا ۱۱ دقیقه باشد.


این استراتژی با اینکه خیلی آسان است اما اغلب نتایج شگفت انگیز خوب و ثابتی دارند و اپراتور نیاز به بازخورد زیاد  یا کنترل حین برشته کردن ندارد.

در حالت ایده آل،  بایستی از پروب دانه  در هنگام برشته کردن استفاده نمایید.  اما توجه داشته باشید که در بسیاری از برشته کن های آزمایشگاهی سخت و گاه غیر ممکن است که پروب داخل توده دانه به طور مناسب قرار گیرد تا دماهای خوانده شده از آن قابل اطمینان باشد.

  اگر برشته کن کوچک شما مانومتر و یا دیگر تجهیزات نشان دهنده میزان گاز ندارد،  توصیه می کنم که حتماً آن را تهیه نمایید. 

هنگامی که از طریق برشته کن آزمایشگاهی با امکانات کنترلی کافی استفاده نمایید ( پروب دانه،  پروب هوا،  مانومترو ... )  آنگاه شما می‌توانید برشته کردن را دقیقاً همان طوری که می خواهید مانند دستگاه های بزرگ تر انجام دهید،


  هرچند باید توجه داشته باشید که پروفایل سریعتری را ممکن است در برشته کن های آزمایشگاهی داشته باشد.


نویسند : اسکات راوو

ترجمه : آیسان خاورمیانه کالا

بازنویسی : خانه قهوه تخصصی