Specialty Coffee Association

IRAN
 

تنظیم جریان هوا Setting Airflow


تنظیم جریان هوا  Setting Airflow

برای مدت طولانی تنظیم جریان هوا را با یک آزمایش ساده توسط فندک انجام می دادم . برای انجام این آزمایش ، در حال برشته کاری و روشن بودن مشعل قاشقک نمونه برداری را از روی ماشین برداشته سپس فندک را روشن و در مقابل دریچه نمونه برداری قرار می دهیم به طوری که وقتی جلوی دریچه است مشعل به سمت داخل کشیده و در حالت عادی شعله فندک عمودی باشد . با افزایش جریان هوا شعله فندک بیشتر به داخل کشیده می شود و در حالتی که مشعل عمودی باشد باید میزان جریان هوا را افزایش داد تا مکش مناسب در ماشین وجود داشته باشد . بنابراین در حالت ایده آل شعله فندک به داخل کشیده شود و میزان این کشش بایستی تنظیم شود که خیلی زیاد یا کم نباشد .


 آزمایش مشابهی را می‌توان با استفاده از قرار دادن یک تکه کاغذ بزرگتر از خود قاشقک نمونه برداری بر روی آن انجام داد .یک جریان مناسب باید قدرت نگه داشتن کاغذ را بر روی دریچه داشته باشد و از افتادن آن جلوگیری کند.

 قهوه نیاز به جریان هوای کاز آنجایی که م در آغاز و زیاد در انتها دارد.  به محض اینکه دانه شروع به ایجاد دود و پوسته نمود جریان هوای بیشتری مورد نیاز است . از آنجایی که افزایش جریان هوا درطول برشته کردن  سبب افزایش انتقال حرارت از طریق جابجایی می شود لذا در صورت امکان افزایش جریان هوا باید کم کم و تدریجی باشد . افزایش ناگهانی جریان هوا ممکن است باعث تداخل در شیب ثابت کاهش دمای دانه باشد.


برخی از ماشین های برشته کن با سیستم تزریق سوخت و یا مشعل نیاز به جریان هوا و تنظیم سوخت برای افزایش یا کاهش متوالی به منظور حفظ نسبت ثابت هوا به سوخت دارند تا عمل احتراق به طور کامل انجام شود . 

این باعث سردرگمی فرد برشته کن می شود به گونه ای که برشته کردن ایده آل نیاز به تنظیم سوخت حداکثر در ابتدا و حداقل در انتها و برای تنظیم جریان هوا این حالت در ابتدا کم و در انتها زیاد است .

در اینجا یک راه حل برای تمامی محدوده ها در این ماشین ها وجود ندارد و شرایط بسیار متفاوت است و فرد برشته کن بایستی هر کدام از این موارد را بر اساس موقعیت خود رسیدگی نماید .


 برنامه ریزی برای تنظیم جریان هوا بایستی قبل از زمان خود انجام شود . با دانستن اینکه جریان هوای اولیه چقدر خواهد بود زمانی که جریان هوای برشته کردن تغییر پیدا می کند .  در بین بچ ها ،  جریان هوا از کم به زیاد مناسب است و به فرد برشته کن این امکان را می دهد که شرایط محیطی ثابتی را داشته باشد بدون اینکه از شعله بزرگ و غیرضروری استفاده کند .  


تنظیم نسبت هوا به سوخت

اگر سیستم مشعل شما اجازه می دهد ، تنظیم شعله باید طوری انجام شود که شعله آبی با رگه های نارنجی داشته باشد .(  رنگ نارنجی به دلیل گرد و غبار در هوا است ).  اگر شعله تنبل و نارنجی است ،  این حاکی از میزان هوای کم و عدم احتراق کامل می باشد .  مشعل با هوای کم تولید دوده ،  دود و مونوکسید کربن بیشتر و دی اکسید کربن کمتر نسبت به حالت استاندارد خواهد کرد . 

اگر مشعل مرتب خاموش میشود و صدایی شبیه چراغ جوشکاری می دهد ، حاکی از شدت زیاد هوا است . ( در حالت ایده‌آل به برشته کن اجازه دهید تا پس از چند دقیقه به تعادل برسد و سپس در مورد تنظیم نسبت هوا و سوخت اظهار نظر کنید  ).نسبت هوا به سوخت ایده آل تقریباً ده به یک است،  هرچند که متداول است آن را کمی بیشتر به عنوان عاملی برای کنترل تغییرات دما و رطوبت هوا در نظر می گیرند . 


نویسنده : اسکات راوو

ترجمه : آیسان خاورمیانه کالا

بازنویسی : خانه قهوه تخصصی