Specialty Coffee Association

IRAN
 

بررسی ساختار گیلاس قهوه Coffee Cherry *


بررسی ساختار گیلاس قهوه  Coffee Cherry *

گیلاس قهوه از قسمت های مختلفی تشکیل شده که دانه قهوه خورد را درون این گیلاس پنهان کرده است.
خارجی ترین لایه پوسته بیرونی outer skin نام داردکه معمولا از رنگ سبز تبدیل به رنگ زرد ودر نهایت به رنگ قرمز یا بنفش در می اید.
لایه بعدی پالپ pulp نام دارد این لایه در مرحله جداسازی پوست از دانه سبز جدا شده و دور ریخته میشود یا به عنوان کود از ان استفاده میشود.
لایه سوم به نام پکتین شناخته میشود وpectin layer
لایه چهارم پوست parchment  است که در طول پروسه جداسازی پوست این لایه بطور کامل برداشته میشود اما در بعضی از مواقع روی دانه سبز باقی می ماند که این نشان دهنده کالیبره نبودن دستگاه است.
لایه بعدی پوسته نقره ای silver skin است که روی دانه سبز باقی میماند.
قسمت های بعدی  دانه (bean) و برش میانی (center cut) نام دارد.
تمام قسمت ها را در شکل میتوانید ملاحضه کنید.
 
 
 
خانه قهوه تخصصی ایران / محسن کریمی