Specialty Coffee Association

IRAN
 

داستانی کوتاه از قدرت و استحکام قهوه *


داستانی کوتاه از قدرت و استحکام قهوه *

مادری سه قابلمه هم اندازه روی شعله قرار داد و در انها به مقدار مساوی آب ریخت؛
در ظرف اول یک هویج
در ظرف دوم یک تخم مرغ و
در سومی چند دانه قهوه ریخت و به زمان یکسان سه ظرف را حرارت داد بعد بچه های خود را صدا زد و پرسید:
از این ازمایش چه نتیجه ای میگیرید؟
 
بچه ها جواب قانع کننده ای نداشتند
مادر توضیح داد:
در جوش وخروش و چالش ها وسختی های زندگی ؛آدم ها یکسان نیستند؛
بعضی مثل هویجند تا وقتی با مشکلی مواجه نشده اند سخت ومحکمند اما به محض اینکه در جوش وخروش زندگی قرار می گیرند شل می شوند وخود را می بازند
مثل هویج نباشید
 
بعضی آدما در روال عادی و روتین زندگی شل هستند اما در برخورد با مشکلات سخت وغیر قابل انعطاف می شوند
تخم مرغ نباشید.
 
و بعضی دیگر، در سختی ها نه تنها خود را نمی بازند، بلکه به محیط انرژی داده و آن راتغییر می دهند و از آن انرژی می گیرند.
آنها مثل قهوه عمل می کنند؛
تمام محیط را تحت تاثیر قرار داده؛
تمام محیط را معطر کرده؛
به زندگی رنگ و طعم می دهند،
این ها هستند، که زنده می مانند و زندگی ساز هستند و نسیم روح بخش حیات را به دنیای دیگران می بخشند.
 
گردآوری : خانم هاشمی