Specialty Coffee Association

IRAN
 

قهوه لواک Luwak coffee


قهوه لواک Luwak coffee

برخی از حیوانات علاقه زیادی به خوردن گیلاسهای رسیده قهوه دارند ، مخصوصا انهایی که شیرین بوده و عطر و طعم خوبی دارند ، گیلاسهای خورده شده توسط این جانوران در معده تحت تاثیر آنزیمهای گوارشی قرار می گیرد و یک سری فعل و انفعالات روی آنها انجام شده وقاعدتا این تغییرات روی مزه و طعم قهوه تاثیر گذاشته  وبعد از طریق مدفوع جانور دفع میشود ، سپس جمع آوری شده و برای نقل و انتقال آماده می شوند .

قهوه لواکLuwak Coffee ، قهوه ای است که از جانوری بنام Asian palm civet که در اندونزی  زیست می کند بدست می اید .

بازدید کننده گرامی : خانه قهوه تخصصی ایران Scairan مرکزی است تحقیقاتی،آموزشی که در زمینه آموزشهای تخصصی قهوه و همچنین پژوهش و مشاوره در صنایع قهوه فعالیت دارد.خواهشمندیم نظرات و پیشنهادات خود را جهت پیشبرد بهتر فعالیت این مرکز برای ما ارسال فرمائید.