Specialty Coffee Association

IRAN
 

واژه نامه قهوه بخش اول *


واژه نامه قهوه بخش اول *بی مزه(Flat)طعمی بی روح و مقدار اسیدییته آن بسیار کم میباشد.

طعم( flavor)طعم و بوی قهوه که از ترکیب رایحه و خاصیت اسیدی و بافت ایجاد میشود.

میوه ای(Fruity ): عطر و بوی بسیار قوی از طعمی بسیار رسیده.

علفی (Grassy): عطر وطعم کال که نشان دهنده آن است که دانه ها قبل از رسیدن کامل، برداشت شده اند .

زننده (Harsh )طعم ناخوشایند محکم و تیز یا طعم تقلیدی.

سبک (Light): این واژه برای دو حالت متفاوت استفاده می شود : 1 برای طعم معتدل و خوشایند 2- برای کمبود اسیدیته و بافت و طعم قهوه.

مالتی(Malty):طعم یا رایحه ای که یادآور غلات تفت داده شده است.

معتدل و جا افتاده ( Mellow) طعمی بسیار معتدل ، کامل، صیقلی اما دارای اسیدیته ضعیف می باشد.

لرد دار(Muddy)  : دارای طعم  مبهم و بی حس که احتمالا از آسیاب  نامنظم بوجود می آید.

آجیلی(Nutty): طعمی که یادآور آجیل بوداده شده است.

غلیظ(Rich)واژه ای برای نشان دادن عمق و پیچیدگی طعم و بافت قهوه.

صاف(Smooth) واژه ای برای نشان دادن بافت کامل قهوه با خاصیت اسیدییته پایین.

نرم(Soft) : طعمی که به خوبی کامل شده و اسیدیته یا زنندگی بسیار کمی دارد.

تند(Spicy) : طعمی که یادآور ادویجات می باشد.

بیات (Stale): طعمی که شیرین است اما خوشایند نیست  به این دلیل که قسمتی از قهوه مرغوب می باشد.

شیرین ( Sweet): طعمی خوشایند تمیز و صاف دارد که از هرگونه تلخی یا زنندگی به دور است.

رقیق(Thin): واژه ای که برای طعمی بی روح و آبکی و دارای زنندگی است بکار می رود.

شراب مانند( winy) : طعمی غلیظ صاف و دلنشین که یادآور طعم شراب قرمز است.

چوبی(woody): طعمی مانند چوب که ممکن است به علت این بوجود آید که دانه های سبز قهوه بیش از حد ذخیرشده باشند.