Specialty Coffee Association

IRAN
 

گرمایش زمین و کاهش محصول قهوه برزیل در سال 2021


گرمایش زمین و کاهش محصول قهوه برزیل در سال 2021


هرساله تا اواخر شهریورماه بیشتراز 90% محصول قهوه برزیل جمع آوری شده است و این دقیقا زمانی است که بازیگران جهانی صنعت قهوه شروع به بررسی و برنامه ریزی خرید سال آینده می کنند.

ازچندین دهه گذشته تاکنون  برزیل همواره قهرمان اول در تولید جهانی قهوه بوده است و هرگونه تغییر در شرایط موجود در برزیل می تواند به تغییرات گسترده ای در بازار جهانی قهوه ختم گردد.

با نگاهی به گزارشات اقتصادی متوجه می شویم که امروزبرزیل چون سالهای دهه 50 وابستگی اقتصادی چندانی به فروش قهوه ندارد ولی نمی توان کتمان کرد که حجم عمده ای از پاکتهای اسپرسو برندهای قهوه جهانی با محصولات این کشور پر می شوند و تصور کاهش محصول برزیل در بازار جهانی قهوه بسیار رعب انگیز است .

در دهه اخیر گرمایش زمین و تغییرات آب و هوائی چالشهای بسیاری را برای صنعت قهوه برزیل پدید آورده است .

تحقیقات نشان می دهد که این تغییرات الگوهای آب و هوائی جدید اتفاقی و فصلی نیستند بلکه بخشی از یک الگوی بزرگتر و ثابت آب و هوائی هستند که می توانند محصول سالهای 2021 و 2022 را بشدت تحت تاثیر خود کاهش دهند.

درجه حرارت بالای هوا / کاهش رطوبت و افزایش خشکی هوا / بارانهای ناپایدار وناهماهنگ با فصل گل دهی قهوه قطعا اثرات جبران ناپذیری بر برداشت سال 2021 خواهد داشت .

با ادامه این شرایط تغییراتی رخ خواهد داد که خلاصه وار در ذیل به آن اشاره میکنم :

  • احتمال کاهش تولید قهوه برزیل از 47.5 میلیون کیسه در 2020 به حدود 37 میلیون کیسه در سال  2021
  •  با توجه به محصول نسبتا خوب سال 2020به احتمال زیاد سال 2021 درختان بصورت طبیعی  بیشتر به تکثیر و رشد شاخه و برگ و دیگر اجزاء پرداخته و محصول کمتری خواهند داد .
  • وضعیت نابسامان اقتصادی جهان وقیمتهای پائین برای خرید قهوه در این سال کشاورزان را به فکر هرس های دوره ای و استراحت دادن به درختان برای سال زراعی بعد می اندازد که این موضوع  در آمار نهائی تولید  بسیارتاثیر گزار خواهد بود.
  • عدم ریزش باران مناسب باعث می شود شکوفه ها در خواب بمانند و بصورت ناهماهنگ بیدار شوند
  • کمبود آب و حرارت بالای 34 درجه هوا در زمان بیداری شکوفه ها باعث از بین رفتن آنها می شود.
  • کاهش باران و رطوبت و افزایش برگهای خشک باعث ایجاد آتش سوزی و گسترش سریع آن می گردد.
  • همچنین کاهش ارزش واحد پول برزیل در برابر دلار امریکا باعث می گردد باعث دلسردی تولید کنندگان برزیلی در زمان عرضه محصول می گردد
  • مواد اولیه صنعتی تولید غرب و خدمات شرکتها برای بروز رسانی و احیاء مزارع  باید بصورت دلاری پرداخته شود و دراین شرایط پرداخت چنین هزینه های ممکن نیست.

        نهایتا مواردذکر شده فوق می تواند شرایط تولید قهوه برزیل را در سالهای پیش رو بشدت تحت تاثیر قرار دهد.


                       رضا حواله دار