Specialty Coffee Association

IRAN
 

تجزیه و تحلیل وزن دانه قهوه Green Coffee Gravimeter Analysis


تجزیه و تحلیل وزن دانه قهوه  Green Coffee Gravimeter Analysis

این مرحله اولین مرحله از مراحل طبقه بندی می باشد که دانه های قهوه را بر اساس وزن مخصوصشان طبقه بندی می کند ، در اینجا دانه هایی که شکسته و رشد نیافته هستند و یا کوچک بوده و دارای عیوب مختلف باشند از دانه های سالم جدا می شوند. پروسه طی دو یا سه مرحله انجام خواهد شد ، در مرحله اول سنگهای سنگین ، شیشه و فلزات غیر مغناطیسی از دانه های قهوه جدا می شوند ، پس از آن دانه ها بر اساس وزن بهتر و ایده آل تر طبقه بندی می شوند ، دانه هایی که رشد کاملتر پیدا کرده اند سنگین تر هستند نسبت به دانه هایی که نارس یا آسیب دیده می باشند.

لرزش الکها و همچنین وجود جریان هوا دانه های کامل و  ناقص را از هم جدا مي كند ، صفحه لرزان بايد طوري تنظيم شود كه مطمئن شويم ماكزيمم جداسازي انجام مي شود و در انتها مقدار اندكي از مخلوط دانه هاي شكسته و معيوب با دانه هاي سالم وجود داشته باشد. تنظيمات دستگاه جدا كننده بر اساس وزن بايد بر اساس وزن مخصوص دانه هاي قهوه تنظيم شود ، علاوه بر آن براي استفاده بهتر از لرزش صفحات ، زواياي حركتي طولي و عرضي صفحات مي تواند تنظيم شود ، توانايي تنظيم كردن اين اجازه را مي دهد كه بتوانيم از انواع و گونه هاي مختلف قهوه در طول عمل برداشت ، در اين دستگاه استفاده كنيم. بالاترين كيفيت با جداسازي دقيق و با كيفيت و خارج كردن تمام قطعات اضافه بدست مي آيد.