Specialty Coffee Association

IRAN
 

لیزاب، موسیلاژ Mucilage


لیزاب، موسیلاژ Mucilage

گروهی از ترکیبات گیاهی هستند که مملو از پلی ساکارید می باشد ودر تمامی گیاهان بنحوی وجود دارد .

موسیلاژ به قسمتی از گیلاس قهوه گفته می شود که به پوسته پارشمنت چسبیده وکاملا آنرا پوشانده است .

موسیلاژ قهوه لیز و شیرین است و  نقش مهمی در صنعت قهوه بازی می کند،نحوه خشک سازی موسیلاژ درجریان فرآوریهای متفاوت گیلاسهای قهوه باعث ایجاد عطر و طعم متفاوت می گردد.


بازدید کننده گرامی : خانه قهوه تخصصی ایران Scairan مرکزی است تحقیقاتی،آموزشی که در زمینه آموزشهای تخصصی قهوه و همچنین پژوهش و مشاوره در صنایع قهوه فعالیت دارد.خواهشمندیم نظرات و پیشنهادات خود را جهت پیشبرد بهتر فعالیت این مرکز برای ما ارسال فرمائید.