Specialty Coffee Association

IRAN
 

تکافت اول First Crack


تکافت اول First Crack


اولین صدای از دو صدای  ترک خوردن دانه های قهوه در اثر حرارت گرفتن در فرایند بودادن قهوه .

معمولا دانه های قهوه اولین بار زمانی که حرارت درونی شان به حدود 200 درجه سانتیگراد میرسد شروع به ترک خوردن می کنند و صدایی شبیه به بودادن ذرت شنیده می شود این صدا معمولان بعد از این مرحله کم شده یا متوقف می شود تا دومین صدای ترک خوردن در دمای بین 225 تا 235 درجه سانتیگراد شنیده شود .

قهوه با رُست تیره به سبک فرانسوی معمولا در مراحل تکافت دوم  بدست می آید.