Specialty Coffee Association

IRAN
 

دستور العمل کوتاه برای هریو Hario, v60 Short tutorial


دستور العمل کوتاه برای هریو Hario, v60 Short tutorial

 1. ابتدا قهوه مورد نیاز خود ( ۷ تا ۱۱ گرم برای هر ۱۲۰ میلی لیتر)  را با آسیاب هریو و یا دندانه ای  به اندازه متوسط آسیاب کنید.  مقداری آب را در کتری
 2. جداگانه به جوش آورید.
 3.  ترازوی هریو را بر روی کابینت آشپزخانه خود قرار دهید و عدد روی آن را صفر کنید.
 4.  پایه هریو را بر روی ترازو قرار دهید به طوری که سینی سوراخ دار آن در پایین قرار گیرد.
 5.  لیوان قهوه خوری را داخل پایه هریو قرار دهید.
 6.  ظرف مخروطی را بر روی پایه هریو قرار داده و سپس فیلتر کاغذی مناسبی را اندکی با آب خیس کنید و آن را درون ظرف مخروطی قرار دهید.
 7.  مرطوب کردن کاغذ باعث می شود قهوه تان مزه بهتری پیدا کند.
 8.  در صورتیکه ترازو صفر نیست آن را صفر کنید.  سپس به ازای ۱۲۰ میلی لیتر آب حدود ۷ تا ۱۱ گرم قهوه داخل فیلتر بریزید و در وسط پودر قهوه حفره ریزی درست کنید  که ارتفاع پودر قهوه موجود در آن نصف ارتفاع پودر قهوه در دیگر نقاط فیلتر کاغذی تان باشد.
 9.  دوباره ترازو را صفر کرده، آبی که جوش آوردید را پس از رسیدن به ۱۰۰ درجه حدود دو دقیه کنار گذاشته  تا به دمای ۹۳ درجه کاهش پیدا کند.
 10.  حدود ۴۰ تا  ۵۰ میلی لیتر آب را  بر روی حفره ای که در وسط پودر قهوه وجود آورده اید بریزید. سپس آب را دور تا دور فیلتر بچرخانید تا همه پودر ها خیس بخورند.  سعی کنید هیچ نقطه ای از فیلتر خشک باقی نماند.
 11.  ۲۰ تا  ۳۰ ثانیه صبر کنید تا اصطلاحاً شکوفه ای بر روی قهوه ایجاد شود.
 12. اکنون باقیمانده آب را ابتدا در مرکز و سپس به دور فیلتر بریزید.  دقت کنید در هیچ زمانی آب فراتر از سطح پودر قهوه نباشد.
 13.  صبر کنید  تا تمام آب داغ کم کم به درون لیوان قهوه خوری تان سرازیر شود که این مرحله حدود ۲ الی ۳ دقیقه طول می کشد.
 14.  وقتی ترازو میزان قهوه به دست آمده را  با میزان درخواستی نشان داد،  ریختن آب را متوقف کرده و فیلتر  وقیف داخلی اش را بردارید.
 15.  قهوه شما آماده است. از نوشیدن آن لذت ببرید.