Specialty Coffee Association

IRAN
 

حضور خانه قهوه تخصصی در جشنواره تفریحی، فرهنگی و ورزشی تهران زیبا


حضور خانه قهوه تخصصی در جشنواره تفریحی، فرهنگی و ورزشی تهران زیبا

جشنواره تفریحی ، فرهنگی و ورزشی با نام تهران زیبا به همت معاونت محترم اجتماعی و فرهنگی منطقه 2 شهرداری تهران برگزار گردید . 
دانش پژوهان خانه قهوه تخصصی با حضور فعال در این جشنواره ضمن پاسخ به سوالات بازدیدکنندگان در مورد صنعت و هنر قهوه به معرفی و عرضه محصولات تولیدی در دوره های آموزشی پرداختند که مورد توجه و استقبال بازدیدکنندگان و مدیریت  محترم جشنواره قرار گرفت .
 
 همچنین از حسن حضور جناب آقای مهندس آل عوض معاون محترم اجتماعی و فرهنگی سازمان بازرسی شهرداری تهران ، جناب آقای مهندس رضایی ریاست محترم سازمان ورزش شهرداری تهران ، مهندس خسروی معاونت محترم فرهنگی و اجتماعی و فرهنگی منطقه 2 شهرداری تهران و جناب آقای دکتر عباسی مدیریت محترم سلامت شهرداری منطقه 2 تهران در غرفه خانه قهوه تخصصی بسیار سپاسگزاریم.