Specialty Coffee Association

IRAN
 

دستورالعمل کوتاه برای قهوه ترک Turkish Coffee Short tutorial


دستورالعمل کوتاه برای قهوه ترک Turkish Coffee Short tutorial

این ﻣﺘﺪ با اسامی بسیاری معرفی می شود که مشهورترین آنها می تواند قهوه ترک و یا قهوه گریک باشدوبا ریختن قهوه ای که بصورت آردي آسیاب شده وآب بطور همزمان درون قهوه ساز تهیه می شود.

در این دﺳـﺘﮕﺎه هیچ فیلتری وﺟﻮد ﻧﺪارد و لرت قهوه درآن ﺗﻪﻧشین می‌ﺷـﻮﻧﺪ و ﺗﻨﻬـﺎ راه ﺟﻠـﻮﮔیریي از ورودﺷـﺎن به ﻓﻨﺠﺎن ریختن ﺑﺎدﻗﺖ آن اﺳﺖ.

بعضی ها این نوع ریختن را نوعی ازﻫﻨﺮ می‌داﻧﻨﺪ، ﺑﺮاي بعضی از افراد هم درست کردن این نوع قهوه بسیار ساده و پیش پا افتاده است.

بطور سنتی قهوه ایبریک  در ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻫﺎي ﺟﺪي و ﻏﻢ اﻧﮕیز ﺑﺪون شکر و در ﻣﺮاﺳﻢ عروسی ﺑﺎ شکر اﺿـﺎﻓﻪ سرو می‌شود.  در بغضی کشورهای عربی سرو کردن قهوه بدون کف رویش نوعی توهین محسوب می‌شود و ارزش قهوه را از بینمی‌برد، پس باید مراقب سرو این نوع قهوه در مناطق مختلف باشید تا پیغامی را اشتباه منتقل نکنید.

روش تهیه قهوه ترک :

 1.  دانه های قهوه را به ریزترین اندازه آسیاب کنید .
 2. پودر را در کناری بگذارید . ابتدا آب سرد را درون قهوه جوش بریزید . برای اندازه گیری از فنجانهای قهوه ترک استفاده کنید . به ازای هر فنجان قهوه معادل 3/4 همان فنجان را با آبسرد پر کرده و داخل ایبریک بریزید .
 3. بهتر است میزان قهوه ای که دم می کنید متناسب با اندازه قهوه جوشتان باشد . مثلاً اگر دو نفره است به اندازه دو فنجان قهوه دم کنید نه کمتر .
 4.  سطح آب باید تا ابتدای گردنه یاَ تنگی ََقهوه جوش برسد و از آن بالاتر نرود و گرنه سر ریز می شود 
 5.  اکنون پودر قهوه را به آب اضافه کنید . به ازای هر فنجان قهوه خوری آب دو قاشق چای خوری قهوه . یا به ازای هر 60 میلی لیتر اب ، 7 تا َ10 گرم قهوه به اب اضافه کنید .
 6. می توانید در صورت تمایل به ازای هر دو قاشق چای خوری پودر قهوه یک قاشق چای خوری شکر نیز به قهوه اضافه کنید. البته این مقدار به نسبت سلیقه شما متغیر است . در این مرحله می توانید به قهوه ادویه های هل و رازیانه اضافه کنید .
 7. توجه داشته باشید که باید در این مرحله و قبل از روشن کردن اجاق مخلوط را هم بزنید تا شکر به خوبی در اب حل شود .
 8. وقتی شکر کاملاً در آب حل شد ، اجاق گاز را روشن کنید . با شعله ای متوسط رو به کم . اگر زیاد باشد قهوه تان خواهد سوخت . در این مرحله قهوه تان را هم نزنید و تنها نظاره گر فرآیند باشید .
 9. پس از گذشت زمان اندکی حدود 2 دقیقَه و زمانی که حرارت قهوه به حدود 70 درجه می رسد شروع به کف کردن می نماید.
 10.  آنرا از روی حرارت بردارید تا حرارت و کف هر دو فروکش کنند .هرگز اجازه ندهید حرارت به 75 درجه برسد . زیرا مزه قهوه بیش از حد استخراج خواهد شد .
 11. دوباره قهوه را روی شعله بگذارید ، شعله باید متوسط رو به کم باشد . چشمتان را از روی اجاق برندارید زیرا سریعتر کف می کند . قبل از اینکه سرازیر شود آنرا از روی حرارت بردارید .
 12.  مرحله هشتم را برای دومین بار و سومین بار نیز تکرار کنید .
 13. قهوه را به آرامی در فنجان بریزید .
 14.  بهتر است قهوه  را کمی در فنجان اول و کمی در فنجان دوم بریزید. این کار را آنقدر تکرار کنید تا فنجانها پر شود . این کار باعث می شود کیفیت قهوه هر دو فنجان یکسان باشد .
 15.  اگر مرحله هشتم را دو یا 3 بار انجام ندهیم در فنجان هایمان لرد بیشتری خواهیم داشت .


 خانه قهوه تخصصی ایران/ پاتریس بویری