Specialty Coffee Association

IRAN
 

حضور خانه قهوه تخصصی آرتا در المپیاد مهارت کشور با رویکرد آموزش و اطلاع رسانی


حضور خانه قهوه تخصصی آرتا در المپیاد مهارت کشور با رویکرد آموزش و اطلاع رسانی

خانه قهوه تخصصی آرتا در شانزدهمین المپیاد ملی مهارت کشور که در تاریخ 11 لغایت 14 بهمن ماه 94 در شهر کرج برگزار شد شرکت نموده و مطالب آموزشی مفیدی را در زمینه هنر و صنعت قهوه در اختیار شرکت کنندگان قرار داد.