Specialty Coffee Association

IRAN
 

شرکت در مراسم اهدای جوایز نخبگان کشور


شرکت در مراسم اهدای جوایز نخبگان کشور

خانه قهوه تخصصی آرتا به دعوت وزارت محترم تعاون ، کار و رفاه اجتماعی ، در مراسم اهدای جوایز نخبگان کشور که در بهمن ماه 94 صورت پذیرفت شرکت نموده و ضمن پاسخگویی به سوالات شرکت کنندگان در زمینه هنر و صنعت قهوه ، توضیحات لازم در مورد دوره های مرتبط آموزشی فنی و حرفه ایی را نیز ارائه نمود.