Specialty Coffee Association

IRAN
 

کاتیمور Catimor


کاتیمور Catimor


 گروهی از نژاد پرورش یافته خالص که منشاء آنها از آمیزش متقاطع بین هیبریدهای Timor  و Caturra می باشد.

این گیاه از سال 1980 انتشار یافته است ، دارای محصول بالایی هستند و نسبت به بیماری زنگ زدگی برگهای قهوه و همچنین بیماریهای مربوط به گیلاس قهوه (CBD) مقاومت نشان می دهند .

از اولین واریته های  Catimor که بطور گسترده در دسترس بود میتوان به CR95 (Costa Rica) اشاره کرد که حدود سال 1995 انتشار یافت .

دیگر واریته های شاملCatimor F6 می باشد.