Specialty Coffee Association

IRAN
 

واکنش مایلارد Maillard reaction


واکنش مایلارد Maillard reaction

واکنش میلاررد یک واکنش شیمیائی است که بر اثر حرارت دادن در مواد غذائی باعث ایجاد رنگ و عطر و طعم می گردد.

این واکنش دربرشته کاری قهوه موجب می شود آمینو اسیدها و قندهای موجود به طور مشترک به یک ماده جدید تبدیل  شوند که این عمل باعث ایجاد رنگ قهوه ایی در دانه قهوه می گردد .

این واکنش را نباید با کاراملیزه شدن اشتباه کرد ، هر چند که هر دو واکنش طی مرحله تفت اتفاق می افتد کاراملیزه شدن نیز به ایجاد رنگ قهوه ایی در دانه کمک می کند .

واکنش maillard  در دمای 140-165 درجه سانتی گراد اتفاق می افتد ، در حالیکه کاراملیزه شدن در دمایی بالاتر از آن رخ می دهد .


بازدید کننده گرامی : خانه قهوه تخصصی ایران Scairan مرکزی است تحقیقاتی،آموزشی که در زمینه آموزشهای تخصصی قهوه و همچنین پژوهش و مشاوره در صنایع قهوه فعالیت دارد.خواهشمندیم نظرات و پیشنهادات خود را جهت پیشبرد بهتر فعالیت این مرکز برای ما ارسال فرمائید.