Specialty Coffee Association

IRAN
 

طعم چوبی قهوه woody taste


طعم چوبی قهوه woody taste

طعم چوبی . طعم و عطر چوب کهنه بلوط . این خصوصیت در قهوه کهنه و با نگهداری نادرست دانه قهوه در بنادر گرم برای مدت طولانی ایجاد می شود .