Specialty Coffee Association

IRAN
 

نرم افزار ورود اطلاعات به سیستم Data logging software


نرم افزار ورود اطلاعات به سیستم Data logging software

امروزه برشته کاران موفق از هرچیزی که ماشین‌های کاملاً دستی را به سمت ماشین های کاملاً خودکار سوق دهد استفاده می‌کنند.

 بدون در نظر گرفتن اینکه چه احساسی در مورد فناوری برشته کردن دارید توصیه می کنم دست کم از یک پروب دیجیتال دمای دانه، یک پروب دیجیتال محیط و یک مانومتر و یا نشان دهنده فشار گاز استفاده نمایید.

  اگر شما از نرم‌افزار خودکار استفاده نمی کنید، توصیه می کنم با استفاده از نرم‌افزار اطلاعات ورود به سیستم مانند نرم افزار Cropster  برای ردیابی ورسم پروفایل برشت استفاده کنید.

  این نرم‌افزارها به شما بازخورد واقعی گرافیکی مربوط به پیشرفت برشته کردن،  ردیابی مشخصات و در مورد Cropster منحنی سرعت افزایش دمای دانه که ضروری است را ارائه می‌دهند.

  این برنامه ها برشته کردن را کنترل نمی کنند، اماآنها بهترین گزینه برای بازخورد زمان واقعی برشته کردن و نگهداری اطلاعات می باشند.


 در نظر داشته باشید که به روز کردن یک برشته کن  قدیمی  برای کار یا فناوری جدید بسیار هزینه‌بر و پر دردسر است.

  جایگزینی چرخ دندهای قدیمی با پروب های دیجیتال،   شیرهای سلونوئیدی،  موتورهای با سرعت متغیر و...  بسیار دشوار است. 

بنابراین هم فرآیند طولانی مدت و هم هزینه بسیار بیشتری از چیزی که انتظار دارید می شود. 

  معمولاً هزینه تغییرات بیشتر از هزینه دستگاه معقولانه نیست.

  اگر این قسمت از پروژه جای تجدید نظر ندارد خرید یک ماشین جدید را مد نظر قرار دهید.


نویسنده : اسکات راوو

ترجمه : آیسان خاورمیانه کالا