Specialty Coffee Association

IRAN
 

حضور خانه قهوه تخصصی آرتا در نمایشگاه آمل


حضور خانه قهوه تخصصی آرتا در نمایشگاه آمل

 
اعضا و تیم خانه قهوه تخصصی ایران با تلاش 10 روزه خود در مرکز همایشهای شهر آمل ، توانستند به بیش از 475 نفر از بازدیدکنندگان آموزشهای سریع مرتبط به قهوه را ارائه نمایند .
این آموزشها با استقبال هموطنان عزیز آملی و مسافران نوروزی مواجه شد . 
 
با تشکر فراوان از مدیریت محترم نمایشگاههای آمل جناب آقای حسین زاده و تمامی همکاران محترم شان که در برپایی این نمایشگاه ما را یاری نمودند .