Specialty Coffee Association

IRAN
 

سازمان جهانی قهوه International Coffee Organization


سازمان جهانی قهوه  International Coffee Organization


سازمان جهانی قهوه   International Coffee Organization    در سال ۱۹۶۳ و در شهر لندن، تحت نظارت سازمان ملل متحد راه‌اندازی شد. این سازمان از توافق‌نامه جهانی قهوه به عنوان یک ابزار راهبردی برای همکاری‌های توسعه‌ای بهره می‌جوید. این موضوع حاصل ۵ سال توافقنامه جهانی قهوه بود که از سال ۱۹۶۲ در سازمان ملل و نیویورک منعقد گردید. در سال‌های ۱۹۶۸، ۱۹۷۶، ۱۹۸۳، ۱۹۹۴ و ۲۰۰۷ در لندن برای جمع‌بندی نهایی مورد بررسی مجدد قرار گرفت.


آخرین توافقنامه‌ای که توسط این سازمان تهیه و به امضا کشورهای تولید کننده و مصرف کننده قهوه رسید شامل مفاد زیر می باشد

  • مشارکت همه جانبه در توسعه پایدار اقتصاد جهانی قهوه
  • مشارکت فعال در توسعه فرهنگ قهوه فروشی
  • مشارکت در تولید قهوه با کیفیت
  • مشارکت در زمینه آموزش و انتقال اطلاعات و تجربیات


دسته بندی های قهوه از نگاه سازمان جهانی قهوه بدین شکل می باشد:


  • Colombian mild ( from Colombia, Kenya, Tanzania)

این دسته با توجه به اندازه دانه ها دسته بندی می شود.

 

  • Other mild (from Mexico,Central America, South America )

این دسته با توجه به ارتفاع کاشت , چگالی, تعداد عیوب و اندازه دانه ها دسته بندی می شوند.

 

  • Brazilian and other Arabica (from  Brazil, Ethiopia)

 این دسته بر اساس  تعداد عیوب دسته بندی می شوند.

 

  • Robusta(from Africa and South East Asia)

این دسته بر اساس چگالی, رنگ و تعداد دانه های معیوب دسته بندی می شوند.

 

با مراجعه به وبسایت سازمان جهانی قهوه  http://www.ico.org/شما می توانید از آخرین آمار و اطلاعات در زمینه تجارت قهوه مطلع شوید.