Specialty Coffee Association

IRAN
 

حضور خانه قهوه تخصصی آرتا در نمایشگاه مهارت و کارآفرینی - اسفند 93


حضور خانه قهوه تخصصی آرتا در نمایشگاه مهارت و کارآفرینی - اسفند 93

در روزهای پایانی سال 93 ، خانه قهوه تخصصی به دعوت وزارت محترم تعاون، کار و امور اجتماعی در نمایشگاهی با عنوان مهارت و اشتغال زایی پایدار در پارک قیطریه شرکت نمود و قابلیت های این صنعت را برای ترکیب با دیگر حوزه ها برای بازدید کنندگان به نمایش گذاشتند .

با تشکر فراوان از تمام عزیزانی که در برپایی این نمایشگاه ما را یاری کردند .