Specialty Coffee Association

IRAN
 

همه چیز در خصوص پروب دانه قهوه All About Bean Probe


همه چیز در خصوص پروب دانه قهوه  All About Bean Probe


میزان دمای دانه مهمترین پارامتری است  که می تواند در طی برشته کاری  مورد استفاده ما قرار گیرد

همانطور که گفته شد پروب دمای دانه همیشه در حال جذب حرارت از دانه است و صرفاً متوسط دمای سطحی دانه هارا را اندازه گیری می کند.

این نکته خیلی مهم است که بدانیم دمای نشان داده شده از ماشینی به ماشین دیگر متفاوت است.

پروب نصب شده در دو ماشین مختلف ممکن است اختلاف ۱۱ درجه ای را در تکافت  اول داشته باشند در صورتی که هردو کارکردشان صحیح است.


انتخاب  پروب Choosing A Probe

 ممکن است درجه حرارت  با استفاده از دماسنج مقاومتی با یک ترموکوپل اندازه گیری شود .

دماسنج مقاومتی تغییرات درجه حرارت را بر اساس تغییر در مقاومت فلزدر پروب اندازه گیری می کنند .

دماسنج های مقاومتی بسیار دقیق ولی کند، گران و بسیار شکننده تر از ترموکوپل ها هستند .

عملکرد ترموکوپل ها بر اساس اختلاف دو فلز در پروب است ست که تولید ولتاژ و گرادیان حرارتی می کند .

برای ترکیب هزینه ، دقت و پاسخگویی ، توصیه من استفاده از ترموکوپل هایو  J  است .

 توصیه به کوچکترین قطر ممکن برای بهبود پاسخگویی پروب  می نمایم .

 آگاه باشید اگر پروب خیلی نازک باشد ، حرکت و وزن دانه ها ممکن است باعث صدمه به پروب در حین برشته کردن شود .

ماشین های خیلی بزرگ با بارگیری زیاد دانه،  اپراتور بایستی پروب بزرگتر با پاسخگویی کندتر استفاده شود  .

برای تمامی ماشین های کوچک ، پروب  قطر ۳ میلیمتری انتخاب خوبی است .


Installing A Probe نصب پروب   

یک پروب دانه باید بطور کامل درون توده دانه ها غوطه ور شود تا اطلاعات صحیحی در مورد دما  ارائه دهد . 

اگر تماس پروب  با هوا نسبت به دانه ها بیشتر باشد ، دقت آن کاهش می یابد.

پروب  باید در مرکز توده دانه ها که چرخش به دور آن دارند نصب شود .

شما تصور کنید اگر که درب جلویی برشته کن مانند یک ساعت است و استوانه در جهت عقربه های ساعت می چرخد ،

 موقعیت پروب  باید معمولاً بین ساعت هفت و هشت ( نزدیک به ۷ ) خط و حدود ۳ یا ۴ اینچ ( حدود ۷ الی ۱۰  سانتی متر ) از لبه داخلی استوانه باشد .

اگر استوانه  مخالف ساعت گرد می چرخد ،پروب باید بین ساعت ۳ و ۴ نصب شود .

 شما باید نصب پروب را با عمق کافی انجام دهید . طول پروب  که در دانه بایستی غوطه ور شود حداقل ۶ تا ۱۰ برابر قطر پروب باید باشد .

اگر پروب با تیغه های استوانه برخورد می کند ممکن است  خم کردن پروب کار صحیح می باشد ( اول از همه بایستی با سازنده پروب امکان خم کردن را بررسی نمود )  اما بایستی مراقب پیچ‌خوردگی غلاف باشید .

توصیه من این است که ترموکوپل را در جهت چرخش دانه ها خم کنید تا امکان صدمه دیدگی آن به حداقل برسد .

 

نوبسنده : اسکات راوو

ترجمه : آیسان خاورمیانه کالا

بازنویسی : خانه قهوه تخصصی