Specialty Coffee Association

IRAN
 

نمودار توزیع اندازه ذرات قهوه Particle size distribution


نمودار توزیع اندازه ذرات قهوه Particle size distribution

در فرایند آسیاب دانه های قهوه،انتخاب اندازه مناسب و متناسب با متد دم آوری، همچنین یکدست بودن قهوه های آسیاب شده بسیار حائز اهمیت می باشد.

عطر و طعم واقعی قهوه زمانی بطور کامل استخراج می شود که این استانداردها بطور مستمر کنترل و اجرا شوند.


بازدید کننده گرامی : خانه قهوه تخصصی ایران Scairan مرکزی است تحقیقاتی،آموزشی که در زمینه آموزشهای تخصصی قهوه و همچنین پژوهش و مشاوره در صنایع قهوه فعالیت دارد.خواهشمندیم نظرات و پیشنهادات خود را جهت پیشبرد بهتر فعالیت این مرکز برای ما ارسال فرمائید.