Specialty Coffee Association

IRAN
 

تولید بهترين و بیشترین قهوه جهان زیر آسمان آبی برزیل *


تولید بهترين و بیشترین  قهوه جهان زیر آسمان آبی برزیل *


 تولید بهترين و بیشترین  قهوه جهان زیر آسمان آبی برزیل

1- آمار توليد قهوه برزيل

2- گذري بر تاريخچه قهوه برزيل

3-  پارامترهاي منحصر بفرد قهوه برزيل

4- مناطق اصلي توليد قهوه برزيل و انواع محصولاتشان

5- سفرنامه برزيل

 

 ·      آمار توليد قهوه برزيل

 

توليد كل

040/609/2 تن

انواع

عربيكا  / ربوستا

سطح كل زير كشت

630/339/2 هكتار

فصل برداشت

اواخر فروردين تا پايان خردادبراي ربوستا

اواخر خرداد تا مرداد براي عربيكا

روشهاي فرآوري

خشك و تر

 

 

·      آمار صادرات

 

سبز

462/808/1 تن

سبز عربيكا

263/648/1 تن

سبز ربوستا

199/160 تن

قهوه بو داده شده

989/201 تن

سهم صادراتي كالا

4/3%

سهم در توليد ناخالص داخلي

35 %

 

 

 

 

*گذري بر تاريخچه قهوه برزيل

قهوه برزيل مسئوليت توليد يك سوم قهوه جهان را بعهده دارد . اين موقعيتي است كه كشور در 150 سال گذشته همواره داشته است.

·       بيشتر مزارع قهوه در مجموع 000/27 كيلومتر مربع در مناطق جنوب شرقي در ايالات ميناس جريس ، سائوپائلو و پارانا واقع شده اند .

·       اين مناطق از لحاظ اب و هوا و بافت طبيعي بهترين مناطق براي كاشت قهوه مي باشند .

·       اولين نهالهاي قهوه در قرن 18 به برزيل آمد و در سال 1840 برزيل توليد كننده اصلي اين محصول گرديد.

·       در سالهاي 1920 برزيل با حداكثر توليد 80 % مصرف ذقهوه دنيا را تامين مي كرد.

·       در سالهاي 1950 بر اثر افزايش توليد ديگر كشورها مخصوصاً كلمبيا وضعيت قهوه برزيل وارد دوران بحراني گرديد .

·       قهوه به صورت طبيعي در برزيل نمي رويد و مي بايست در برزيل كاشت شود .

·       اولين بوته قهوه توسط فرانسيسكو درملو پلائه تا در ايالت پارا در سال 1727 كاشت شد .

·       طبق روايت تاريخ دانان برزيلي ها مي خواستند با كاشت و توليد قهوه وارد تجارت قهوه شوند.

·       نزديكترين محل براي بدست آوردن دانه هاي قهوه براي كاشت ، گويان فرانسه بود .

·       بنا به دلايلي فرماندار گويان علاقه اي به در اختيار قرار دادن دانه ها به ديگر كشورها نداشت .

·       پلائه تا را تحت لواي گروه سياسي به گويان فرانسه فرستادند تا مشكلات مرزي را حل كنند.

·       در مسير برگشت به برزيل پلائه تا موفق شد با تحت تاثير قراردادن همسر فرماندار گويان تعدادي از دانه ها و نهالهاي كوچك قهوه را كه در دسته گلي پنهان بود به برزيل قاچاق كند.

·       كاشت قهوه با گسترش از پارا Para به ريودوژانيرو رسيد ، ولي اين توليد تنها به مصرف داخلي ميرسيد يا بهتر بگويم مشتري خارجي نداشت .

·       در سالهاي ابتدايي قرن 19 وقتي درخواست اروپائيان و امريكاييها براي قهوه بالا گرفت ، در واقع دو موج جهشي قهوه برزيل شروع شد.

·       موج اول در سالهاي 1830 تا 1850 اتفاق افتاد .

·       اين سالها همزمان بود با دوران ايجاد فضاي مخالف برده داري و همزمان رشد تكنولوژي در كشاورزي

·       مزارع قهوه در ريودوژانيرو ، سائوپائلو و ميناس جريس در سالهاي 1830 به سرعت شروع به رشد كردند و وسعت يافتند و 20 درصد نياز دنيا را توليد مي كردند.
در سالهاي 1830 قهوه به بزرگترين صادرات برزيل تبديل شد و 30 درصد نياز جهان را براورده مي ساخت .

·       در سالهاي 1840 سهم صادرات جهاني قهوه اين كشور به 40 درصد رسيد و برزيل به بزرگترين توليد كننده جهان قهوه مبدل گرديد.

·       در شروع صنعت  قهوه به برده داري وابسته بود . در اواسط قرن نوزدهم 1.5 ميليون برده براي كار در مزارع قهوه به برزيل آورده شدند.

·       وقتي در سالهاي 1850 برده داري از طرف انگليس عملي غير قانوني اعلام گرديد ، صاحبان مزارع كه به كافي بارون Baron و يا كافي كينگ مشهور بودن ، كم كم شروع به جذب مهاجران اروپايي براي كار در مزارع شان شدند.

·        اگرچه برده داري داخلي در برزيل تا سالهاي متمادي ادامه داشت كه نهايتاً در سال 1880 كاملاً برچيده شد.

·       دومين موج از سالهاي 1880 شروع و تا 1930 ادامه داشت . اين سالها همزمان بود با دوره سياسي كه Café Con Leite قهوه و شير نام داشت .

·       اين لقب مربوط مي شود به قدرت و سلطه اقتصادي قهوه در سائوپائلو و توليدات لبني در ميناس جريس .

·       رشد صنعت قهوه پاي ميليونها نفر مهاجر را به سائوپائلو كشاند و سائوپائلو از شهري كوچك به بزرگترين مركزصنعتي جهان در حال رشد تبديل گرديد.

·       جمعيت ايالت سائو پائلو از 000/30 در سالهاي 1850 به 000/70 در سالهاي 1890 و نهايتا به 000/240 نفر در سالهاي 1900 تبديل گرديد .

·       سائوپائلو با 000/000/1 نفر جمعيت در سالهاي 1930 از ريودوژانيرو كه بزرگترين شهر برزيل و مهمترين مركز صنعتي برزيل بود پيشي گرفت.

·       در سال 1906 توليد بيش از اندازه قيمت جهاني قهوه را كاهش داد. دولت برزيل براي حمايت از كشاورزان و منافع طيف خاص ثروتمند توليدكننده قهوه با خريد محصولات اضافي و فروش آنها در فواصل زماني در بازارهاي جهاني قيمت را تثبيت مي كرد . (Valorization  )

·       اين رويه جرقه اي بود براي رشد موقت قيمتها و اينكه صنعت قهوه برزيل به رويه رو به رشدش ادامه دهد.

·       برنامه تثبيت قيمتهابطور موفقيت آميز بين كشاورزان و دولت ايالتي برزيل صورت گرفت ولي نهايتاً با توجه به افزايش ذخيره جهاني قهوه و نهايتا وضعيت ركود اقتصادي سالهاي 1930 ( Great depression  ) ، وضعيت صنعت قهوه برزيل را در هم ريخت .

·       در سالهاي 1920 برزيل نقش صاحب انحصار را در جان بازي مي كرد و 80 درصد نياز جهاني به قهوه را برآورده مي ساخت .

·       با تمام تلاش و بازاريابي هاي جهاني كه دولت برزيل در سالهاي 1950 انجام داد ولي سهم برزيل در صادرات قهوه جهاني بطور مستمر بدليل افزايش توليد ديگر كشورها كاهش يافت .

·       ولي با توجه به تمامي اتفاقات ، در سالهاي 1960 قهوه 60 % صادرات برزيل را شامل مي شد.

 

*در سال 1990 قوانين جهاني مصرف قهوه به هم مي ريزد .

·       در اين سالها ذائقه مصرف كنندگان تغيير و به سمت طعمهاي ملايم و كيفيت هاي بالاتر مي رود.

·       موافقت نامه هاي جهاني ( ICA ) در سالهاي 1980  - 1983 كه ما بين كشورهاي توليد كنده و مصرف كننده قهوه منعقد شده است كار بري لازم را ندارد و پيروي از اين تعهدات به افزايش قيمت قهوه هاي ملايم و تضعيف قهوه با طعم هاي سنتي مي شود .

·       برزيل با كاهش سهميه مخالفت مي كند و معتقد است كه اين كار سهم صادرات جهانيش را كاهش مي دهد.

·       مشتريان كه از طرف امريكا خط داده ميشوند ، درخواست قهوه با كيفيت بالاتر را مي كند و همچنين درخواست مي كنند قهوه با قيمت تخفيفي به اعضا موافقت نامه فروخته نشود .

·       مقامات امريكايي به برزيل بدليل كاهش ندادن سهميه فروش جهاني اش انتقاد مي كند.

·       Jorio Davsterدر آن سالها رئيس مركز مطالعات برزيل معتقد است برزيل بدون كمك از طرف متعهدين به قرارداد نجات پيدا مي كند.

·       نهايتاً كشورها نتوانستند شرايط قرارداد را با وضوعيت موجود مطابقت داده و در آخر ICA در سال 1989 ملغي اعلام گرديد.

 

·       در سال 1989 انستيتو قهو برزيل كه قبلاً كنترل قيمت قهوه برزيل را با كنترل توليد و عرضه در دست داشت ، منحل گرديد تا از دخالتهاي دولتي در جهت قيمت گذاري آزاد جلوگيري شود.

·       تا امروز اهمال درمديريت كنترل كيفيت قهوه برزيل واضح مي باشد. بدليل اينكه قوانين دولتي معيارهاي اقتصادي را در نظر مي گيرند ، اما امروزه توليدكنندگان جهاني قهوه شروع به كشف راههايي با كيفيت بالاتر كرده اند و كميتهاي سنتي قبل كشش لازم را ندارند .

 

*توليد

·       برزيل مسئوليت توليد يك سوم قهوه جهاني را به عهده دارد ، اين موقعيتي است كه اين كشور در 150 سال گذشته همواره داشته است .

·       سال 2011 برزيل مقام اول جهاني را براي توليد قهوه سبز را بدست آورد. در پشت سر برزيل ،  ويتنام و اندونزي و كلمبيا بدست آورند .

·       برزيل از لحاظ حجم توليد عربيكا و قهوه فوري در جهان بي همتاست.

·       حجم توليد نهايي 2011  ، 7/2 تن اعلام گرديد كه در برابر حجم توليد ويتنام دومين توليد كننده قهوه دنيا دو برابر مي باشد.

·       5/3 ميليون نفر در اين صنعت فعاليت دارند كه بيشترشان در منطقه روستايي هستند.

 

*زراعت قهوه در برزيل

·      000/220 هزار مزرعه قهوه در مساحتي حدود 27000 كيلومتر مربع از كشور برزيل را شامل مي شود.

·      بيشتر مزارع در جنوب شرقي و شرقي برزيل وكمي نيز در غرب و در ايالات , Minas Gerais Parana , Sao Paulo مي باشد.

·      Minas Gerais به تنهايي نصف توليد قهوه برزيل را داراست .

·      بيشتر محصول مزارع در فصل خشك  يعني از ماه خرداد تا اواخر مرداد برداشت مي شوند .

·      معمولاً برداشت كلي وقتي صورت مي گيرد اكثر ميوه هاي قهوه رسيده اند .

·      در بيشتر كشورها ، دانه هاي عربيكا به روش تر فرآوي مي شوند و به Washed Coffee معروفند ولي در برزيل عملا روش خشك كه Unwashed ناميده مي شوند رايج است . نام ديگر Unwashed ، قهوه طبيعي Natural coffee مي باشد.

·      تمام ميوه هاي قهوه تميز و براي 8 تا 10 روز در زير نور خورشيد قرار ميگيرند تا خشك شوند . اين مدت در صورت عدم همكاري آب و هوا تا 4 هفته طول مي كشد .

·      پوسته روئين ميوه خشك شده ، كنده مي شود و سپس دانه ها طبقه بندي و جداسازي مي شوند .

 

*تنوع قهوه برزيل

·      چندين نوع مختلف از خانواده گياه Coffea قابل كشت بوده و نهايتا دانه هايشان قابل مصرف مي باشد. ولي دو گونه عربيكا و ربوستا بازيگران اصلي اين صنعت مي باشند .

·      عربيكا 70 درصد و ربوستا با 30 درصد سهم جهاني را دارا مي باشد.

·      در برزيل مزارع عربيكا با مركزيت Mina Gerais قرار دارند .

·      ربوستا در مزارع كوچكتر در جنوب غربي Esprito Santo و شمال شرق Rodo Nia  كاشت مي شوند .

 

*يخ زدگي و خشكي

·       درختان قهوه قابليت تحمل هواي سرد را دارند ولي نه يخ زدگي .

·       يخ زدگي متوسط كه يخ سفيد White Frosts  ناميده مي شود ، شكوفه ها را از بين مي برد ولي نهايتا شكوفه ها فصل بعد دوباره مي رويند .

·       يخ زدگي سفيد تنها محصول همان فصل را تحت تاثير قرار مي دهد ولي انواع شديدتر سرما كه يخ سياه يا Black Frosts ناميده مي شود ، كل درخت را نابود مي كند و نتايج مخرب طولاني تري را دارد .

·       بعد از يخ سياه درختان جديد مي بايست كاشته شوند و چند سال طول مي كشد تا به بار بنشينند.

·       قيمت قهوه برزيل با توجه به حجم ، وسعت و سهم تجارت مي تواند تحت تاثير سرما، بالا و پايين مي رود . سرماي زياد مي تواند قيمت جهاني قهوه را افزايش دهد .

·       هرچند سال يكبار سرمازدگي تاثير خود را بر روي كيفيت و كميت محصول قهوه برزيل مي گذارد.

·       يخ سياه كشنده سالهاي 1975 در تاريخ 18 جولاي به مزارع, Minas Gerais  Parana و سائوپائلو لطمه هاي زيادي وارد كرد.

·       محصولات همان سال لطمه زياد نخوردند چون 3/2 محصول قبل برداشت شده بود ولي محصول سالهاي 1976 و 1977 با كاهش 73 % درصدي مواجه شدند.

·       قيمت قهوه در سالهاي 76 و 77 دو برابر شد وقيمتها پايين نيامدند تا اينكه در مردادماه 1977 محصول كاملي برداشت شد.

·       آخرين سرماي سخت در سال 1994 وقتي كه در سرماي سخت در ماههاي خرداد و تير دو هفته در جريان بود .

·       سرماي 1994 به سختي 1975 نبود ولي محصول سال 95 را تا 80% كاهش داد و نهايتا قيمت جهاني قهوه در آن سال افزايش يافت .

 

*فرآوري صنعتي قهوه برزيل

·       فرآوري هاي صنعتي قهوه برزيل به دوگروه مجزا تقسيم مي شوند . گروه اول قهوه تفت داده شده و آسياب شده و گروه دوم قهوه فوري.

·       عاليت در زمينه قهوه تفت داده شده و آسياب شده بسيار سخت مي باشد و حدود 1000 كمپاني در اين زمينه فعاليت دارند .

·       بالعكس در زمينه قهوه غفوري تنها 5 كمپاني فعاليت گسترده دارند و 75 درصد از سهم بازار را در دست دارند .

·       برزيل بزرگترين صادر كننده قهوه فوري مي باشد .

·       قهوه فوري 10 تا 20 درصد مجموع صادرات قهوه برزيل را دارد.

·       هر دو نوع قهوه به امريكا صادر مي شوند كه بزرگترين مصرف كننده قهوه جهان است .

 

*صادرات قهوه برزيل

·      قهوه برزيل هنوز يك محصول صادراتي مهم مي باشد ولي به مرور در 50 سال گذشته اهميت آن كاهش يافته است.

·      قهوه 50 درصد صادرات برزيل را در سالهاي 1850 تا 1960 دارا بوده است.

·      در سال 1960 به بعد سهم صادرات قهوه رو به ركود رفت چراكه صادرات در ديگر صنايع و محصولات شروع به رشد كردند.

·      در سال 1980 تنها 12 % از صادرات برزيل مربوط به قهوه مي شد  و در سال 2006 اين درصد به   2.5 % رسيد.

·      برزيل به عنوان دومين مصرف كننده ( مرجع ) قهوه بزودي از امريكا در مصرف پيشي خواهد گرفت .

·      براساس مصرف سرانه جمعيت برزيل چهاردهم و همراه با اتيوپي ، دو كشوري هستند كه ضمن توليد ، مصرف بالاتري دارند .

 

*تعرفه ها

·      براي صادرات قهوه برزيل مالياتي وجود ندارد ولي واردات قهوه سبز و تفت داده شده به برزيل 10 درصد و فرآورده هاي قهوه 16 % ماليات دارد .

·      قهوه سبز قابليت صادرات بدون عوارض را به 3 بازار بزرگ جهاني دارد ، امريكا ، اروپا ، ژاپن .اما قهوه فوري و قهوه بدون كافئين عوارض 705 % براي اروپا و 10 % براي ژاپن دارد و امريكا معاف از ماليات مي باشد .

 

 

 

 

*پارامترهاي منحصر بفرد قهوه برزيل

توانايي برزيل در جهان در توليد انواع قهوه مورد نياز بازار جهاني در ميان ديگر توليد كنندگان منحصر بفرد است.

·       توليداتي شامل :قهوه عربيكا ، ربوستا ، طبيعي ، قهوه پوست كنده شده با كمي پوسته گياه و يا قهوه كاملاً پوست كنده شده و شسته شده،

·        قهوه تك ريشه اي و يا قهوه تركيبي

·       قهوه در حجم بالا و يا قهوه تخصصي

·       قهوه سفارشي و خاص و يا قهوه هاي ارگانيك ، جهان سازگار، تجارت عادلانه

·       اين تفاوتها و تنوع بدليل اين است كه قهوه برزيل در ارتفاعات ، خاك و آب و هواي متفاوت رشد مي كند.

·        با ترويج و رشد گونه هاي متفاوت و متنوع و استفاده از 3 نوع متد فرآوري متفاوت قهوه ، برزيل به واقع هر نوع ذائقه اي را در جهان راضي مي كند.

·       مزارع قهوه برزيل معمولاً كوچك مي باشد ولي مزارع بزرگ نيز در برخي نواحي موجود مي باشد .

·       مرغوبيت توليدات طبيعي اين مزارع با كيفيت بالاي فرآوري چند برابر مي شود .

·       تكنولوژي بالاي تفت قهوه همراه با تجربه تركيبات مختلف قهوه نيازهاي وارد كنندگان قهوه را از نقاط مختلف جهان ، پاسخگو مي باشد .

·       جاي تعجب نيست كه قهوه برزيل در اشكال مختلف در چهار گوشه دنيا سرو مي شود .

·       برزيل همه نوع قهوه توليد مي كند . قهوه با شيريني طبيعي براي اسپرسو   و قهوه ربوستاي مرغوب تا عربيكاي درجه يك

·        قهوه تخصصي تك ريشه اي با بافت كامل و تعادل كامل ،  قهوه اي كه امروز مورد توجه جهانيان است.

 

 

 

*مناطق اصلي توليد قهوه برزيل و انواع محصولاتشان

1- Sul Do Minas

اغلب مزارع كوچك واقع در كوهپايه بصورت فاميلي اداره ميشود . بيشتر توليد اين منطقه فرآوري طبيعي ،پالپ طبيعي مي باشد و فرآوري تر به ندرت مي باشد.

كيفيت قهوه : بافت كامل ، شيريني طبيعي ، حضور متعادل به بالاي اسيد سيتريك مي باشد.

2- Café Do Cerrado ( minas gerais )

دشت مرتفع همراه با باران تابستاني فراوان و زمستان خشك. مزارع اغلب بسيار وسيع و مجهز به تكنولوژي ابياري قطره اي و توليدات اين منطقه فرآوري طبيعي و پالپ طبيعي مي باشد.

كيفيت قهوه : بافت خوب ، اسيديته و شيريني بالا

3- Café Da Chapada De Minas

منطقه كوچك با فلاتهاي مرتفع و دره و گلوگاهها و رودخانه ها . داراي مزارع و املاك كوچك ، توليدات بصورت فرآوري تر و به ندرت بصورت طبيعي فرآوري مي شوند.

كيفيت قهوه : حاوي عطر و مزه و تعادل مناسب بافت و اسيديته

4- café Das Matas De Minas

داراي كوههاي فراوان ، برداشت دستي قهوه ، مزارع كوچك و پر حجم از درخت قهوه فرآوري بصورت پالپ طبيعي

كيفيت قهوه : بافت خوب ، اسيديته و شيريني مناسب در قهوه فرآوري شده به دو روش پالپ طبيعي

5- Café De Sao Paulo ( Mogiana )

كوههايي در جنوب و دشت در شمال . بسيار به Sul De Minas شبيه مي باشد . فر آوري به صورت 100 درصد طبيعي و به ندرت پالپ طبيعي صورت مي گيرد.

كيفيت قهوه : اسيديته و بافت متعادل همراه با شيريني طبيعي عالي

6- Café De Sao Paulo ( Centro Oeste )

مزارع كوچك تا متوسط ، اغلب مزارع مكانيزه ، فرآوري طبيعي و فرآوري پالپ طبيعي در منطقه غربي

كيفيت قهوه : اسيديته كم ، بافت ملايم ، شيريني سبك

7- Café Da Montanhas Do Espirito to Santo

مزارع سنتي و متمركز در سراشيبي رو به اقيانوس آتلانتيك كه با نسيم دريا جان مي گيرند. بيشترين محصولات از اين مزارع گرفته مي شوند و فرآوري پالپ طبيعي مي باشد.

كيفيت قهوه : بافت خوب همراه با اسيديته مرموز و عجيب و شيريني مناسب در درختان مرتفع و فرآوري پالپ طبيعي.

8- Conilon Ca Pixaba

مزارع در State Sprito Santo مجهز به بهترين لوازم براي كاشت بهترين ربوستاها مي باشند .

كيفيت قهوه : مزه و طعم خاص كه بافت را در تركيبات قهوه تقويت مي كند و معمولاً براي قهوه فوري استفاده مي شود .

9- Café Da Bahia ( Cerrado )

دشت مرتفع ، كاملا مجهز و مكلنيزه از كاشت تا برداشت و كاملاً مجهز به سيستم ابياري

كيفيت قهوه : بافت متعادل همراه با شيريني و اسيديته معمولي

10- Café De Bahia ( Planalto )

زمينهاي مرتفع كه براي كاشت قهوه هاي خاص در نظر گرفته شده اند و توسط كشاورزان و مالكان كوچك اداره مي شوند .

كيفيت قهوه : بافت متوسط ، اسيديته واضح و شيريني طبيعي

 

 

11- Café Parana Iguacu

منطقه اي صاف ، مزارع پرحجم از درخت قهوه

كيفيت قهوه : بافت متوسط با طعم واضح و اسيديته پايين و كمي شيريني

12- Café De Rondonia

دومين منطقه بزرگ كاشت كونيلون . كشاورزان كوچك با روش هاي سنتي بر روي مزارع صاف گرمسيري كار مي كنند.

كيفيت قهوه : مزه و طعم خاص كه بافت را در تركيبات قهوه تقويت مي كند و معمولاً براي قهوه فوري استفاده مي شود .

*سفرنامه برزيل

من خيلي خوشبخت هستم كه در مراسم بررسي قهوه هاي برزيل ، برداشت امسال شركت داشتم. بعد از يك سفر 24 ساعته هوايي ، يك پرواز كنسل شده و 4 ساعت رانندگي بالاخره به سائومورنسو در ايالت ميناس جريس رسيدم .

قرار بود در برنامه دم چش  (Cupping  ) روزانه در مركز فعاليتهاي فرهنگي در كارمو در ميناس براي يك هفته صورت پذيرد ، شركت كنم .

طي يك هفته ، ما هرروز صبح ساعت 8 شروع به چشيدن قهوه هاي مرغوب محصول همان سال برزيل مي كرديم و اين كار را تا بعداز ظهر ادامه مي داديم . براي آنهايي كه در جريان نيستند بايد بگويم قهوه برزيل رهبريت قهوه تخصصي جهان را در اختيار دارد.

ما مي بايست بر روي 58 نمونه قهوه كار مي كرديم . اين نمونه ها قبلا توسط داوران منطقه اي از بين دهها نمونه انتخاب شده اند و معمولا نمره اي  بالاتر از 85 را كسب كرده اند .اين نمونه ها با احراز شرايط لازم ، در برنامه حراج در فضاي مجازي حضور خواهند داشت .

يك هفته را با هورت كشيدن نمونه قهوه ها و نمره دادن به انها گذرانديم و تا پنجشنبه به قهوه شماره 42 رسيديم . براي دم چش كردن اين همه قهوه ، زمان و حضور ذهن كافي لازم داشتيم تا آخرين نمونه ها را تا جمعه بررسي كنيم . بالاخره توانستيم 10 نمونه قهوه برتر را درجه بندي كنيم و نهايتاً 2 تا قهوه بالاتر از نمره 90 را پيدا كرديم .

هرروز بعد از پايان برنامه دم چش ، سري به مزارع مي زديم و با مزرعه داران گفت و گو كرده و شام را با آنها مي گذرانديم . عجيب بود كه آنها اكثراً غذاي ايتاليايي مي خورند . خيلي براي من تعجب برانگيز بود كه مي ديدم در وسط برزيل پيتزا در فر ذغالي و پاستا و نان مي خورند ، يك عالمه نان !!!

زبان برزيل پرتغالي است و من بيشترين تلاشم را كردم ولي چيزي از آب در نيامد . خدارا شكر كه انجمن تخصصي قهوه برزيل ميزبان خوبي بود و براي مشكل ارتباط كلامي ما راهكارهاي مناسبي پيدا كرده بود .

اولين دوره " پروگرام فنجان عالي "  چهارده سال پيش در برزيل شروع شد . من شخصاً عاشق اين برنامه هستم و در طي اين چهارده سال ، اين برنامه باعث توسعه و رشد وضعيت كار و زندگي كشاورزان شده است .

كشاورزان مبلغ بالاتري براي محصولاتشان دريافت مي كنند و خريداران مي توانند قهوه ها را قبل از خريذ بچشند . از همه مهم تر رفاقت و در كنار هم بودن علاقمندان قهوه از نقاط مختلف جهان مي باشد .

پروگرام فنجان عالي مي تواند زندگي بهتري را براي كشاورزان براساس تلاش براي محصول بهتر را برايشان به ارمغان آورد.


        خانه قهوه تخصصی ایران /  ح . بهرامی


بازدید کننده گرامی : خانه قهوه تخصصی ایران Scairan مرکزی است تحقیقاتی،آموزشی که در زمینه آموزشهای تخصصی قهوه و همچنین پژوهش و مشاوره در صنایع قهوه فعالیت دارد.خواهشمندیم نظرات و پیشنهادات خود را جهت پیشبرد بهتر فعالیت این مرکز برای ما ارسال فرمائید.

 


اخبار

اگر میخواهید قهوه ای کاملا متفاوت و خاص را تجربه کنید قطعا Wine Processed Coffee ;یعنی قهوه فرآوری شرابی ارزشش را دارد.قهوه ای که به شما تجربه ی عطر...


نوروز 1402، این عید باستانی و خوش یمن بر شما و خانواده محترمتان مبارک باد .برایتان دراین سال نو تندرستی ، نیک ورزی ، کامروایی و شادمانی را آرزومندم ...


شرح محصول :PCC یک پودر رسوب بر و جرم گیر دستگاه های قهوه ساز و اسپرسو ساز می باشد و با جرم گیری سریع و اصولی ، باعث افزایش طول عمر ماشین قهوه ساز شد...


هجدهمین آئین اهداء گواهینامه به هنرجویان خانه قهوه تخصصی; با حضور جمعی از هنرجویان و اعضاء; در این مرکز;برگزار;;گردید;.;با آرزوی سلامتی و موفقیت روز ا...


یک پژوهش که به دنبال پایه‌های ژنتیکی برخی ترجیحات ما است، نشان داده افرادی که قهوه;،چای و;یا شکلات را تلخ می پسندند سویه ژنتیکی مشابهی دارند.;پژوهش ...


مقالات

مطابق گزارشات سازمان بین المللی قهوه ، ژاپن پس از ایالات متحده آمریکا رتبه سومین کشور بزرگ مصرف کننده قهوه در جهان را به خود اختصاص داده است. واردات...


1- دوپیو ( Doppio) :; به اسپرسو ایی گفته می‌شود که از دو شات تهیه شده باشد یا در واقع از یک پرتافیلتر دابل; برای عصاره گیری; استفاده شود.; حجم این ن...


یک فنجان اسپرسوی خوب باید ویژگی های زیر را داشته باشد: کرمای منسجم فندقی رنگ همراه با راه راههایی به رنگ قهوه ای تیره(مانند بدن ببر)،تعادل بین اسیدی...


همه ی حواس پنجگانه ی ما در لذتی که از نوشیدن قهوه می بریم، نقش دارند. با آگاهی از اهمیت این حواس است که می توانیم قهوه ای با کیفیت و مطلوب، با هر رو...


حتما به این موضوع; آگاه هستید که محصولات به دست آمده از یک مزرعه در پایان هر سال کشاورزی تفاوت های بسیاری با هم دارند.;هویت اصلی محصول عوض نمیشود ولی ...


مزرعه

فرآوری خشک (طبیعی)در این روش که فرآوری خشک می باشد ، محصول نهایی ما قهوه طبیعی است ، ابتدا گیلاسهای قهوه را جداسازی می کنند ، سپس در آب شناور کرده ...


1);;; رشد زیر نور مستقیم خورشید (منطقه رویش برزیل)گونه هایی از گیاه قهوه در این مناطق وجود دارند که می توانند زیر نور کامل خورشید رشد پیدا کنند. قه...


کاشت گیاه قهوه در سرتاسر جهان در بخش استوایی یا کمربند استوایی زمین واقع شده است ، مناطقی که در این بخش قرار میگیرند مثل آفریقا ، آسیا و آمریکا می ب...


کاشت و تکثیر درخت قهوه;در روش سنتی کاشت قهوه در آغاز فصل بارندگی ۲۰ دانه قهوه در هر حفره کاشته می شود.; در این روش باعث از بین رفتن ۵۰ درصد پتانسیل ...


الف) دستگاه خشک کن عمودی;;در این دستگاه دانه های قهوه بر اساس خارج شدن هوای گرم از پایین دستگاه به سمت بالا حرکت می کنند و این جریان باعث خشک شدن د...


تجارت

تنها دانه های قهوه سبز خامی می توان به کشور وارد کنید که در کشور مبدا تمامی مراحل مختلف فراوری و آماده سازی جهت صادرات را گذرانده باشند.به طور معمول ...


دانه های قهوه سبز نه تنها براساس خاستگاه ، موقعیت جغرافیایی ، گونه و طبقه بندی بر اساس عیوب ، معامله می شوند ، بلکه سایز و اندازه انها در پروسه فروش ...


به طور متوسط وزن هر کیسه دانه قهوه سبز 60 کیلوگرم می باشد (برزیل) ، هر چند که در استرالیا کیسه هایی با وزن 20 کیلو گرم و همچنین در گویانا و گوادلوپ ...


ممکن است شما افرادی را دیده باشید که در رابطه با رنگ برشتهکاری قهوه بحث میکنند. هنگام بحث کردن در رابطه با رنگ قهوه،در حقیقت منظور روشنی و تیرگی قهوه ...


بالاترین قیمت برای قهوه سبز در پاناما با 803 دلار برای هر 450 گرم است. این قهوه از گونه عربیکای گیشا بوده و در مزرعه فامیلی لاماستوس در منطقة بوکوئت ک...


کتاب

1);;; خشک کردن طبیعی (زیر نور آفتاب)الف); خشک کردن در پاسیو (حیاط) یا فضای مسطحاین کار در زمینها یا تراسهای مختلفی می تواند انجام شود ، بعنوان مثال ...


دانه های قهوه قبل از اینکه وارد پروسه حمل و نقل گردند و درون بسته بندیهای مخصوص قرار بگیرند باید طبقه بندی و آماده شوند. ابتدا باید اجسام خارجی درشت...


یکی از دستگاه‌های بسیار قدیمی و مرسوم برای دم کردن قهوه است. در دهه‌ی 1840 میلادی هنوز فرنچ پرسی بدین صورت وجود نداشت اما ایده‌ی اختراع دستگاهی ...


این ﻗﻬﻮه ﺟﻮش که ظاهری شبیه; یک ﺳﺎﻋﺖ شنی دارد، از 3 قسمت اصلی تشکیل شده که بر روي ﻫﻢ ﺳﻮار میﺷﻮند.قسمت زیرین، ﻣﺤﻔﻈـﻪ شیشه ای است که در آن آب می ریزند و ...


ﻣﺘﺪ اُﭘﻦ ﭘﺎت ﺑﻪ معنی ﺟوشیدن آب و ﻗﻬﻮه ﻫﻤﺮاه ﻫﻢ می‌ﺑﺎﺷـﺪ. این ﻣﺘـﺪ اﺑﺘـﺪائی ترین روش دم آوری ﻗﻬﻮه می‌ﺑﺎﺷﺪ،برای تهیه قهوه به این روش شما فقط نیاز به یک ...


واژه نامه قهوه

تیغه های آسیاب های قهوه عموما به دو نوع صاف و مخروطی طراحی می شوند.در آسیاب قهوه با تیغه صاف , دو تیغه هم شکل و هم اندازه در روبروی هم قرار می گیرند ....


;گروهی از نژاد پرورش یافته خالص که منشاء آنها از آمیزش متقاطع بین هیبریدهای Timor ;و Caturra می باشد.این گیاه از سال 1980 انتشار یافته است ، دارای مح...


گونهای از قهوه ,;نژاد پرورش یافته خالص بوسیله انستیتو; (IAC); در برزیل ، منشاء ;catuai ;;مربوط به هیبرید بین : mundo novo ;و cuturra ی زرد می باشد ،...


یک موتانت خالص کوتاه قد از بوربون قرمزو یا زردرنگ که دارای میان گروهای کوتاه می باشد و در سال 1937 در برزیل یافت شد.دارای تولید محصول بالا، برگها و ...


در کشاورزی قهوه ,;پرورش مصنوعی دو گونه یاواریته متفاوت که نتیجه آن فرزندانی است که حامل بخشی از مواد ژنتیکی والدین خود هستند. والدینی که در اینجا است...