Specialty Coffee Association

IRAN
 

تولید بهترين و بیشترین قهوه جهان زیر آسمان آبی برزیل *


تولید بهترين و بیشترین  قهوه جهان زیر آسمان آبی برزیل *


 تولید بهترين و بیشترین  قهوه جهان زیر آسمان آبی برزیل

1- آمار توليد قهوه برزيل

2- گذري بر تاريخچه قهوه برزيل

3-  پارامترهاي منحصر بفرد قهوه برزيل

4- مناطق اصلي توليد قهوه برزيل و انواع محصولاتشان

5- سفرنامه برزيل

 

 ·      آمار توليد قهوه برزيل

 

توليد كل

040/609/2 تن

انواع

عربيكا  / ربوستا

سطح كل زير كشت

630/339/2 هكتار

فصل برداشت

اواخر فروردين تا پايان خردادبراي ربوستا

اواخر خرداد تا مرداد براي عربيكا

روشهاي فرآوري

خشك و تر

 

 

·      آمار صادرات

 

سبز

462/808/1 تن

سبز عربيكا

263/648/1 تن

سبز ربوستا

199/160 تن

قهوه بو داده شده

989/201 تن

سهم صادراتي كالا

4/3%

سهم در توليد ناخالص داخلي

35 %

 

 

 

 

*گذري بر تاريخچه قهوه برزيل

قهوه برزيل مسئوليت توليد يك سوم قهوه جهان را بعهده دارد . اين موقعيتي است كه كشور در 150 سال گذشته همواره داشته است.

·       بيشتر مزارع قهوه در مجموع 000/27 كيلومتر مربع در مناطق جنوب شرقي در ايالات ميناس جريس ، سائوپائلو و پارانا واقع شده اند .

·       اين مناطق از لحاظ اب و هوا و بافت طبيعي بهترين مناطق براي كاشت قهوه مي باشند .

·       اولين نهالهاي قهوه در قرن 18 به برزيل آمد و در سال 1840 برزيل توليد كننده اصلي اين محصول گرديد.

·       در سالهاي 1920 برزيل با حداكثر توليد 80 % مصرف ذقهوه دنيا را تامين مي كرد.

·       در سالهاي 1950 بر اثر افزايش توليد ديگر كشورها مخصوصاً كلمبيا وضعيت قهوه برزيل وارد دوران بحراني گرديد .

·       قهوه به صورت طبيعي در برزيل نمي رويد و مي بايست در برزيل كاشت شود .

·       اولين بوته قهوه توسط فرانسيسكو درملو پلائه تا در ايالت پارا در سال 1727 كاشت شد .

·       طبق روايت تاريخ دانان برزيلي ها مي خواستند با كاشت و توليد قهوه وارد تجارت قهوه شوند.

·       نزديكترين محل براي بدست آوردن دانه هاي قهوه براي كاشت ، گويان فرانسه بود .

·       بنا به دلايلي فرماندار گويان علاقه اي به در اختيار قرار دادن دانه ها به ديگر كشورها نداشت .

·       پلائه تا را تحت لواي گروه سياسي به گويان فرانسه فرستادند تا مشكلات مرزي را حل كنند.

·       در مسير برگشت به برزيل پلائه تا موفق شد با تحت تاثير قراردادن همسر فرماندار گويان تعدادي از دانه ها و نهالهاي كوچك قهوه را كه در دسته گلي پنهان بود به برزيل قاچاق كند.

·       كاشت قهوه با گسترش از پارا Para به ريودوژانيرو رسيد ، ولي اين توليد تنها به مصرف داخلي ميرسيد يا بهتر بگويم مشتري خارجي نداشت .

·       در سالهاي ابتدايي قرن 19 وقتي درخواست اروپائيان و امريكاييها براي قهوه بالا گرفت ، در واقع دو موج جهشي قهوه برزيل شروع شد.

·       موج اول در سالهاي 1830 تا 1850 اتفاق افتاد .

·       اين سالها همزمان بود با دوران ايجاد فضاي مخالف برده داري و همزمان رشد تكنولوژي در كشاورزي

·       مزارع قهوه در ريودوژانيرو ، سائوپائلو و ميناس جريس در سالهاي 1830 به سرعت شروع به رشد كردند و وسعت يافتند و 20 درصد نياز دنيا را توليد مي كردند.
در سالهاي 1830 قهوه به بزرگترين صادرات برزيل تبديل شد و 30 درصد نياز جهان را براورده مي ساخت .

·       در سالهاي 1840 سهم صادرات جهاني قهوه اين كشور به 40 درصد رسيد و برزيل به بزرگترين توليد كننده جهان قهوه مبدل گرديد.

·       در شروع صنعت  قهوه به برده داري وابسته بود . در اواسط قرن نوزدهم 1.5 ميليون برده براي كار در مزارع قهوه به برزيل آورده شدند.

·       وقتي در سالهاي 1850 برده داري از طرف انگليس عملي غير قانوني اعلام گرديد ، صاحبان مزارع كه به كافي بارون Baron و يا كافي كينگ مشهور بودن ، كم كم شروع به جذب مهاجران اروپايي براي كار در مزارع شان شدند.

·        اگرچه برده داري داخلي در برزيل تا سالهاي متمادي ادامه داشت كه نهايتاً در سال 1880 كاملاً برچيده شد.

·       دومين موج از سالهاي 1880 شروع و تا 1930 ادامه داشت . اين سالها همزمان بود با دوره سياسي كه Café Con Leite قهوه و شير نام داشت .

·       اين لقب مربوط مي شود به قدرت و سلطه اقتصادي قهوه در سائوپائلو و توليدات لبني در ميناس جريس .

·       رشد صنعت قهوه پاي ميليونها نفر مهاجر را به سائوپائلو كشاند و سائوپائلو از شهري كوچك به بزرگترين مركزصنعتي جهان در حال رشد تبديل گرديد.

·       جمعيت ايالت سائو پائلو از 000/30 در سالهاي 1850 به 000/70 در سالهاي 1890 و نهايتا به 000/240 نفر در سالهاي 1900 تبديل گرديد .

·       سائوپائلو با 000/000/1 نفر جمعيت در سالهاي 1930 از ريودوژانيرو كه بزرگترين شهر برزيل و مهمترين مركز صنعتي برزيل بود پيشي گرفت.

·       در سال 1906 توليد بيش از اندازه قيمت جهاني قهوه را كاهش داد. دولت برزيل براي حمايت از كشاورزان و منافع طيف خاص ثروتمند توليدكننده قهوه با خريد محصولات اضافي و فروش آنها در فواصل زماني در بازارهاي جهاني قيمت را تثبيت مي كرد . (Valorization  )

·       اين رويه جرقه اي بود براي رشد موقت قيمتها و اينكه صنعت قهوه برزيل به رويه رو به رشدش ادامه دهد.

·       برنامه تثبيت قيمتهابطور موفقيت آميز بين كشاورزان و دولت ايالتي برزيل صورت گرفت ولي نهايتاً با توجه به افزايش ذخيره جهاني قهوه و نهايتا وضعيت ركود اقتصادي سالهاي 1930 ( Great depression  ) ، وضعيت صنعت قهوه برزيل را در هم ريخت .

·       در سالهاي 1920 برزيل نقش صاحب انحصار را در جان بازي مي كرد و 80 درصد نياز جهاني به قهوه را برآورده مي ساخت .

·       با تمام تلاش و بازاريابي هاي جهاني كه دولت برزيل در سالهاي 1950 انجام داد ولي سهم برزيل در صادرات قهوه جهاني بطور مستمر بدليل افزايش توليد ديگر كشورها كاهش يافت .

·       ولي با توجه به تمامي اتفاقات ، در سالهاي 1960 قهوه 60 % صادرات برزيل را شامل مي شد.

 

*در سال 1990 قوانين جهاني مصرف قهوه به هم مي ريزد .

·       در اين سالها ذائقه مصرف كنندگان تغيير و به سمت طعمهاي ملايم و كيفيت هاي بالاتر مي رود.

·       موافقت نامه هاي جهاني ( ICA ) در سالهاي 1980  - 1983 كه ما بين كشورهاي توليد كنده و مصرف كننده قهوه منعقد شده است كار بري لازم را ندارد و پيروي از اين تعهدات به افزايش قيمت قهوه هاي ملايم و تضعيف قهوه با طعم هاي سنتي مي شود .

·       برزيل با كاهش سهميه مخالفت مي كند و معتقد است كه اين كار سهم صادرات جهانيش را كاهش مي دهد.

·       مشتريان كه از طرف امريكا خط داده ميشوند ، درخواست قهوه با كيفيت بالاتر را مي كند و همچنين درخواست مي كنند قهوه با قيمت تخفيفي به اعضا موافقت نامه فروخته نشود .

·       مقامات امريكايي به برزيل بدليل كاهش ندادن سهميه فروش جهاني اش انتقاد مي كند.

·       Jorio Davsterدر آن سالها رئيس مركز مطالعات برزيل معتقد است برزيل بدون كمك از طرف متعهدين به قرارداد نجات پيدا مي كند.

·       نهايتاً كشورها نتوانستند شرايط قرارداد را با وضوعيت موجود مطابقت داده و در آخر ICA در سال 1989 ملغي اعلام گرديد.

 

·       در سال 1989 انستيتو قهو برزيل كه قبلاً كنترل قيمت قهوه برزيل را با كنترل توليد و عرضه در دست داشت ، منحل گرديد تا از دخالتهاي دولتي در جهت قيمت گذاري آزاد جلوگيري شود.

·       تا امروز اهمال درمديريت كنترل كيفيت قهوه برزيل واضح مي باشد. بدليل اينكه قوانين دولتي معيارهاي اقتصادي را در نظر مي گيرند ، اما امروزه توليدكنندگان جهاني قهوه شروع به كشف راههايي با كيفيت بالاتر كرده اند و كميتهاي سنتي قبل كشش لازم را ندارند .

 

*توليد

·       برزيل مسئوليت توليد يك سوم قهوه جهاني را به عهده دارد ، اين موقعيتي است كه اين كشور در 150 سال گذشته همواره داشته است .

·       سال 2011 برزيل مقام اول جهاني را براي توليد قهوه سبز را بدست آورد. در پشت سر برزيل ،  ويتنام و اندونزي و كلمبيا بدست آورند .

·       برزيل از لحاظ حجم توليد عربيكا و قهوه فوري در جهان بي همتاست.

·       حجم توليد نهايي 2011  ، 7/2 تن اعلام گرديد كه در برابر حجم توليد ويتنام دومين توليد كننده قهوه دنيا دو برابر مي باشد.

·       5/3 ميليون نفر در اين صنعت فعاليت دارند كه بيشترشان در منطقه روستايي هستند.

 

*زراعت قهوه در برزيل

·      000/220 هزار مزرعه قهوه در مساحتي حدود 27000 كيلومتر مربع از كشور برزيل را شامل مي شود.

·      بيشتر مزارع در جنوب شرقي و شرقي برزيل وكمي نيز در غرب و در ايالات , Minas Gerais Parana , Sao Paulo مي باشد.

·      Minas Gerais به تنهايي نصف توليد قهوه برزيل را داراست .

·      بيشتر محصول مزارع در فصل خشك  يعني از ماه خرداد تا اواخر مرداد برداشت مي شوند .

·      معمولاً برداشت كلي وقتي صورت مي گيرد اكثر ميوه هاي قهوه رسيده اند .

·      در بيشتر كشورها ، دانه هاي عربيكا به روش تر فرآوي مي شوند و به Washed Coffee معروفند ولي در برزيل عملا روش خشك كه Unwashed ناميده مي شوند رايج است . نام ديگر Unwashed ، قهوه طبيعي Natural coffee مي باشد.

·      تمام ميوه هاي قهوه تميز و براي 8 تا 10 روز در زير نور خورشيد قرار ميگيرند تا خشك شوند . اين مدت در صورت عدم همكاري آب و هوا تا 4 هفته طول مي كشد .

·      پوسته روئين ميوه خشك شده ، كنده مي شود و سپس دانه ها طبقه بندي و جداسازي مي شوند .

 

*تنوع قهوه برزيل

·      چندين نوع مختلف از خانواده گياه Coffea قابل كشت بوده و نهايتا دانه هايشان قابل مصرف مي باشد. ولي دو گونه عربيكا و ربوستا بازيگران اصلي اين صنعت مي باشند .

·      عربيكا 70 درصد و ربوستا با 30 درصد سهم جهاني را دارا مي باشد.

·      در برزيل مزارع عربيكا با مركزيت Mina Gerais قرار دارند .

·      ربوستا در مزارع كوچكتر در جنوب غربي Esprito Santo و شمال شرق Rodo Nia  كاشت مي شوند .

 

*يخ زدگي و خشكي

·       درختان قهوه قابليت تحمل هواي سرد را دارند ولي نه يخ زدگي .

·       يخ زدگي متوسط كه يخ سفيد White Frosts  ناميده مي شود ، شكوفه ها را از بين مي برد ولي نهايتا شكوفه ها فصل بعد دوباره مي رويند .

·       يخ زدگي سفيد تنها محصول همان فصل را تحت تاثير قرار مي دهد ولي انواع شديدتر سرما كه يخ سياه يا Black Frosts ناميده مي شود ، كل درخت را نابود مي كند و نتايج مخرب طولاني تري را دارد .

·       بعد از يخ سياه درختان جديد مي بايست كاشته شوند و چند سال طول مي كشد تا به بار بنشينند.

·       قيمت قهوه برزيل با توجه به حجم ، وسعت و سهم تجارت مي تواند تحت تاثير سرما، بالا و پايين مي رود . سرماي زياد مي تواند قيمت جهاني قهوه را افزايش دهد .

·       هرچند سال يكبار سرمازدگي تاثير خود را بر روي كيفيت و كميت محصول قهوه برزيل مي گذارد.

·       يخ سياه كشنده سالهاي 1975 در تاريخ 18 جولاي به مزارع, Minas Gerais  Parana و سائوپائلو لطمه هاي زيادي وارد كرد.

·       محصولات همان سال لطمه زياد نخوردند چون 3/2 محصول قبل برداشت شده بود ولي محصول سالهاي 1976 و 1977 با كاهش 73 % درصدي مواجه شدند.

·       قيمت قهوه در سالهاي 76 و 77 دو برابر شد وقيمتها پايين نيامدند تا اينكه در مردادماه 1977 محصول كاملي برداشت شد.

·       آخرين سرماي سخت در سال 1994 وقتي كه در سرماي سخت در ماههاي خرداد و تير دو هفته در جريان بود .

·       سرماي 1994 به سختي 1975 نبود ولي محصول سال 95 را تا 80% كاهش داد و نهايتا قيمت جهاني قهوه در آن سال افزايش يافت .

 

*فرآوري صنعتي قهوه برزيل

·       فرآوري هاي صنعتي قهوه برزيل به دوگروه مجزا تقسيم مي شوند . گروه اول قهوه تفت داده شده و آسياب شده و گروه دوم قهوه فوري.

·       عاليت در زمينه قهوه تفت داده شده و آسياب شده بسيار سخت مي باشد و حدود 1000 كمپاني در اين زمينه فعاليت دارند .

·       بالعكس در زمينه قهوه غفوري تنها 5 كمپاني فعاليت گسترده دارند و 75 درصد از سهم بازار را در دست دارند .

·       برزيل بزرگترين صادر كننده قهوه فوري مي باشد .

·       قهوه فوري 10 تا 20 درصد مجموع صادرات قهوه برزيل را دارد.

·       هر دو نوع قهوه به امريكا صادر مي شوند كه بزرگترين مصرف كننده قهوه جهان است .

 

*صادرات قهوه برزيل

·      قهوه برزيل هنوز يك محصول صادراتي مهم مي باشد ولي به مرور در 50 سال گذشته اهميت آن كاهش يافته است.

·      قهوه 50 درصد صادرات برزيل را در سالهاي 1850 تا 1960 دارا بوده است.

·      در سال 1960 به بعد سهم صادرات قهوه رو به ركود رفت چراكه صادرات در ديگر صنايع و محصولات شروع به رشد كردند.

·      در سال 1980 تنها 12 % از صادرات برزيل مربوط به قهوه مي شد  و در سال 2006 اين درصد به   2.5 % رسيد.

·      برزيل به عنوان دومين مصرف كننده ( مرجع ) قهوه بزودي از امريكا در مصرف پيشي خواهد گرفت .

·      براساس مصرف سرانه جمعيت برزيل چهاردهم و همراه با اتيوپي ، دو كشوري هستند كه ضمن توليد ، مصرف بالاتري دارند .

 

*تعرفه ها

·      براي صادرات قهوه برزيل مالياتي وجود ندارد ولي واردات قهوه سبز و تفت داده شده به برزيل 10 درصد و فرآورده هاي قهوه 16 % ماليات دارد .

·      قهوه سبز قابليت صادرات بدون عوارض را به 3 بازار بزرگ جهاني دارد ، امريكا ، اروپا ، ژاپن .اما قهوه فوري و قهوه بدون كافئين عوارض 705 % براي اروپا و 10 % براي ژاپن دارد و امريكا معاف از ماليات مي باشد .

 

 

 

 

*پارامترهاي منحصر بفرد قهوه برزيل

توانايي برزيل در جهان در توليد انواع قهوه مورد نياز بازار جهاني در ميان ديگر توليد كنندگان منحصر بفرد است.

·       توليداتي شامل :قهوه عربيكا ، ربوستا ، طبيعي ، قهوه پوست كنده شده با كمي پوسته گياه و يا قهوه كاملاً پوست كنده شده و شسته شده،

·        قهوه تك ريشه اي و يا قهوه تركيبي

·       قهوه در حجم بالا و يا قهوه تخصصي

·       قهوه سفارشي و خاص و يا قهوه هاي ارگانيك ، جهان سازگار، تجارت عادلانه

·       اين تفاوتها و تنوع بدليل اين است كه قهوه برزيل در ارتفاعات ، خاك و آب و هواي متفاوت رشد مي كند.

·        با ترويج و رشد گونه هاي متفاوت و متنوع و استفاده از 3 نوع متد فرآوري متفاوت قهوه ، برزيل به واقع هر نوع ذائقه اي را در جهان راضي مي كند.

·       مزارع قهوه برزيل معمولاً كوچك مي باشد ولي مزارع بزرگ نيز در برخي نواحي موجود مي باشد .

·       مرغوبيت توليدات طبيعي اين مزارع با كيفيت بالاي فرآوري چند برابر مي شود .

·       تكنولوژي بالاي تفت قهوه همراه با تجربه تركيبات مختلف قهوه نيازهاي وارد كنندگان قهوه را از نقاط مختلف جهان ، پاسخگو مي باشد .

·       جاي تعجب نيست كه قهوه برزيل در اشكال مختلف در چهار گوشه دنيا سرو مي شود .

·       برزيل همه نوع قهوه توليد مي كند . قهوه با شيريني طبيعي براي اسپرسو   و قهوه ربوستاي مرغوب تا عربيكاي درجه يك

·        قهوه تخصصي تك ريشه اي با بافت كامل و تعادل كامل ،  قهوه اي كه امروز مورد توجه جهانيان است.

 

 

 

*مناطق اصلي توليد قهوه برزيل و انواع محصولاتشان

1- Sul Do Minas

اغلب مزارع كوچك واقع در كوهپايه بصورت فاميلي اداره ميشود . بيشتر توليد اين منطقه فرآوري طبيعي ،پالپ طبيعي مي باشد و فرآوري تر به ندرت مي باشد.

كيفيت قهوه : بافت كامل ، شيريني طبيعي ، حضور متعادل به بالاي اسيد سيتريك مي باشد.

2- Café Do Cerrado ( minas gerais )

دشت مرتفع همراه با باران تابستاني فراوان و زمستان خشك. مزارع اغلب بسيار وسيع و مجهز به تكنولوژي ابياري قطره اي و توليدات اين منطقه فرآوري طبيعي و پالپ طبيعي مي باشد.

كيفيت قهوه : بافت خوب ، اسيديته و شيريني بالا

3- Café Da Chapada De Minas

منطقه كوچك با فلاتهاي مرتفع و دره و گلوگاهها و رودخانه ها . داراي مزارع و املاك كوچك ، توليدات بصورت فرآوري تر و به ندرت بصورت طبيعي فرآوري مي شوند.

كيفيت قهوه : حاوي عطر و مزه و تعادل مناسب بافت و اسيديته

4- café Das Matas De Minas

داراي كوههاي فراوان ، برداشت دستي قهوه ، مزارع كوچك و پر حجم از درخت قهوه فرآوري بصورت پالپ طبيعي

كيفيت قهوه : بافت خوب ، اسيديته و شيريني مناسب در قهوه فرآوري شده به دو روش پالپ طبيعي

5- Café De Sao Paulo ( Mogiana )

كوههايي در جنوب و دشت در شمال . بسيار به Sul De Minas شبيه مي باشد . فر آوري به صورت 100 درصد طبيعي و به ندرت پالپ طبيعي صورت مي گيرد.

كيفيت قهوه : اسيديته و بافت متعادل همراه با شيريني طبيعي عالي

6- Café De Sao Paulo ( Centro Oeste )

مزارع كوچك تا متوسط ، اغلب مزارع مكانيزه ، فرآوري طبيعي و فرآوري پالپ طبيعي در منطقه غربي

كيفيت قهوه : اسيديته كم ، بافت ملايم ، شيريني سبك

7- Café Da Montanhas Do Espirito to Santo

مزارع سنتي و متمركز در سراشيبي رو به اقيانوس آتلانتيك كه با نسيم دريا جان مي گيرند. بيشترين محصولات از اين مزارع گرفته مي شوند و فرآوري پالپ طبيعي مي باشد.

كيفيت قهوه : بافت خوب همراه با اسيديته مرموز و عجيب و شيريني مناسب در درختان مرتفع و فرآوري پالپ طبيعي.

8- Conilon Ca Pixaba

مزارع در State Sprito Santo مجهز به بهترين لوازم براي كاشت بهترين ربوستاها مي باشند .

كيفيت قهوه : مزه و طعم خاص كه بافت را در تركيبات قهوه تقويت مي كند و معمولاً براي قهوه فوري استفاده مي شود .

9- Café Da Bahia ( Cerrado )

دشت مرتفع ، كاملا مجهز و مكلنيزه از كاشت تا برداشت و كاملاً مجهز به سيستم ابياري

كيفيت قهوه : بافت متعادل همراه با شيريني و اسيديته معمولي

10- Café De Bahia ( Planalto )

زمينهاي مرتفع كه براي كاشت قهوه هاي خاص در نظر گرفته شده اند و توسط كشاورزان و مالكان كوچك اداره مي شوند .

كيفيت قهوه : بافت متوسط ، اسيديته واضح و شيريني طبيعي

 

 

11- Café Parana Iguacu

منطقه اي صاف ، مزارع پرحجم از درخت قهوه

كيفيت قهوه : بافت متوسط با طعم واضح و اسيديته پايين و كمي شيريني

12- Café De Rondonia

دومين منطقه بزرگ كاشت كونيلون . كشاورزان كوچك با روش هاي سنتي بر روي مزارع صاف گرمسيري كار مي كنند.

كيفيت قهوه : مزه و طعم خاص كه بافت را در تركيبات قهوه تقويت مي كند و معمولاً براي قهوه فوري استفاده مي شود .

*سفرنامه برزيل

من خيلي خوشبخت هستم كه در مراسم بررسي قهوه هاي برزيل ، برداشت امسال شركت داشتم. بعد از يك سفر 24 ساعته هوايي ، يك پرواز كنسل شده و 4 ساعت رانندگي بالاخره به سائومورنسو در ايالت ميناس جريس رسيدم .

قرار بود در برنامه دم چش  (Cupping  ) روزانه در مركز فعاليتهاي فرهنگي در كارمو در ميناس براي يك هفته صورت پذيرد ، شركت كنم .

طي يك هفته ، ما هرروز صبح ساعت 8 شروع به چشيدن قهوه هاي مرغوب محصول همان سال برزيل مي كرديم و اين كار را تا بعداز ظهر ادامه مي داديم . براي آنهايي كه در جريان نيستند بايد بگويم قهوه برزيل رهبريت قهوه تخصصي جهان را در اختيار دارد.

ما مي بايست بر روي 58 نمونه قهوه كار مي كرديم . اين نمونه ها قبلا توسط داوران منطقه اي از بين دهها نمونه انتخاب شده اند و معمولا نمره اي  بالاتر از 85 را كسب كرده اند .اين نمونه ها با احراز شرايط لازم ، در برنامه حراج در فضاي مجازي حضور خواهند داشت .

يك هفته را با هورت كشيدن نمونه قهوه ها و نمره دادن به انها گذرانديم و تا پنجشنبه به قهوه شماره 42 رسيديم . براي دم چش كردن اين همه قهوه ، زمان و حضور ذهن كافي لازم داشتيم تا آخرين نمونه ها را تا جمعه بررسي كنيم . بالاخره توانستيم 10 نمونه قهوه برتر را درجه بندي كنيم و نهايتاً 2 تا قهوه بالاتر از نمره 90 را پيدا كرديم .

هرروز بعد از پايان برنامه دم چش ، سري به مزارع مي زديم و با مزرعه داران گفت و گو كرده و شام را با آنها مي گذرانديم . عجيب بود كه آنها اكثراً غذاي ايتاليايي مي خورند . خيلي براي من تعجب برانگيز بود كه مي ديدم در وسط برزيل پيتزا در فر ذغالي و پاستا و نان مي خورند ، يك عالمه نان !!!

زبان برزيل پرتغالي است و من بيشترين تلاشم را كردم ولي چيزي از آب در نيامد . خدارا شكر كه انجمن تخصصي قهوه برزيل ميزبان خوبي بود و براي مشكل ارتباط كلامي ما راهكارهاي مناسبي پيدا كرده بود .

اولين دوره " پروگرام فنجان عالي "  چهارده سال پيش در برزيل شروع شد . من شخصاً عاشق اين برنامه هستم و در طي اين چهارده سال ، اين برنامه باعث توسعه و رشد وضعيت كار و زندگي كشاورزان شده است .

كشاورزان مبلغ بالاتري براي محصولاتشان دريافت مي كنند و خريداران مي توانند قهوه ها را قبل از خريذ بچشند . از همه مهم تر رفاقت و در كنار هم بودن علاقمندان قهوه از نقاط مختلف جهان مي باشد .

پروگرام فنجان عالي مي تواند زندگي بهتري را براي كشاورزان براساس تلاش براي محصول بهتر را برايشان به ارمغان آورد.


        خانه قهوه تخصصی ایران /  ح . بهرامی


بازدید کننده گرامی : خانه قهوه تخصصی ایران Scairan مرکزی است تحقیقاتی،آموزشی که در زمینه آموزشهای تخصصی قهوه و همچنین پژوهش و مشاوره در صنایع قهوه فعالیت دارد.خواهشمندیم نظرات و پیشنهادات خود را جهت پیشبرد بهتر فعالیت این مرکز برای ما ارسال فرمائید.