Specialty Coffee Association

IRAN
 

کافه آCoffea


کافه آCoffea

گونه ایی گیاهی که در زبان محاوره ایی گونه گیاه قهوه نامیده می شود و از 120 گونه مجزا تشکیل یافته است ,

آنها عموما درختچه هایی هستند همیشه سبز با برگهایی که مقابل هم رشد می کنند ،

در حقیقت می توان گفت آنها یک لایه از پوشش گیاهی هستند که در زیر سایبان اصلی یک جنگل با الگوی شاخه های افقی گسترش می یابند و درون هر گیلاس دارای یک جفت دانه هستند  ،

یک طرف دانه صاف و طرف دیگرشان محدب می باشد ،

شکافی در میان سمت صاف وجود دارد ، این گیاهان بومی جنگلهای استوایی هستند و اینگونه آب و هوا را برای رشد ترجیح می دهند .