Specialty Coffee Association

IRAN
 

گواهینامه ارگانیک Organic Certification


گواهینامه ارگانیک Organic Certification

ارگانیک مضمونی است که درباره اینکه محصولات کشاورزی و محصولات فیبری تا قبل از رسیدن بدست مصرف کننده،چگونه پرورش یافته و اداره و نگهداری شده اند .

ارگانیک همچنین مجموعه ای از استانداردهایی برای کشاورزانی است که گیاهان و حیوانات را پرورش می دهند.

در مورد قهوه نیز این گواهینامه به محصولاتی از مزارعی اعطاء می شود که تمامی استانداردهای تعیین شده را کاملا رعایت نمایند.

بطور مثال  استفاده از  کود آلی مانند کود مرغ، پالپ قهوه ای، بوچچی و کمپوست عمومی بجای استفاده از کودهای معدنی مانند نیتروژن، فسفات و پتاسیم مصنوعی و بسیاری از موارد دیگر.


بازدید کننده گرامی : خانه قهوه تخصصی ایران Scairan مرکزی است تحقیقاتی،آموزشی که در زمینه آموزشهای تخصصی قهوه و همچنین پژوهش و مشاوره در صنایع قهوه فعالیت دارد.خواهشمندیم نظرات و پیشنهادات خود را جهت پیشبرد بهتر فعالیت این مرکز برای ما ارسال فرمائید.