Specialty Coffee Association

IRAN
 

دانه سخت، چگال Hard bean


دانه سخت، چگال Hard bean

اصطلاحی است که به دانه هائی از قهوه گفته میشودکه دراین ارتفاعات بالاتر از 1200 متر ی از سطح دریا رشد می کنند.

در ارتفاعات بر اثر کاهش فشار هوا و آب و هوای ملایم تر روند رشدگیلاسهای قهوه کندتر، قهوه ها چگال تر و با کیفیت تر می گردند.