Specialty Coffee Association

IRAN
 

فرضیه تکینگی و آینده جهانی قهوه *


فرضیه تکینگی و آینده جهانی قهوه *

در جستجوی معنای کلمه " تکینگی " ( Singularity  ) به تعاریف غرابت ، شگفتی ، یکتایی و منحصر بفردی برمی خوریم .  همچنین تکینگی دارای تعاریف متعددی در مباحث علمی و فلسفی می باشد.
بطور مثال تکینگی را نقطه ای فرض کرده اند که در آن نقطه تمامی خطوط موازی به هم میرسند و یا نقطه ای که متغیر های قابل محاسبه به مرحله ای می رسند که غیر قابل محاسبه و دارای ارزش بی نهایت می شوند . 
فرضیه تکینگی در تکنولوژی به رشد سریع و غیر قابل مهار تکنولوژی که به رشد فزاینده هوش مصنوعی بشر و نهایتاً به قدرت و توانایی های نا محدود بشری در کنترل و مدیریت تمامی امور اطلاق می شود . دانشمندان معتقدند اینگونه توانایی ها ی نا محدود در دست بشر بصورت بنیادی تمدن بشری را تغییر و یا حتی به پایان می رساند .
این هوشیاری منحصر بفرد بشری نسل جدیدی از روباتها را با قابلیتهای و توانایی های نا محدود بوجود خواهد آورد .
 
با این پیش گفتار مایلم روباتی را به شما معرفی کنم که به عنوان باریستا می خواهد شریک کاری شما باشد . 
نیوایج ( Newage ) روبات باریستا در خدمت شماست . در هفته روبات ژاپن این آدم آهنی برای حضار قهوه های خوبی آماده کرد . البته سرعت عمل بالایی نداشت  و همچنین از کپسول ها و دستگاه نسپرسو که کاربری آسانی دارند استفاده کرد.
کمپانی سازنده این روبات تجارت وسیعی در زمینه پل سازی و ساخت و ساز در ژاپن دارد و بسیاری از پروژه های بزرگ این کشور را به انجام رسانده و قهوه الویت اول آنها نمی باشد .
 
هدف اصلی این شرکت نشان دادن نمایی از آینده بشری می باشد که به حذف کامل بشر بعنوان نیروی کار پست منجر و بشر می بایست در حوزه های خلاق فعالیت نماید . حوزه هایی شبیه مدیریت فرآیند و یا رشد و ارتقاء فعالیتها .
 
فعلاً نکست ایج  ( Nextage ) ، ضمن داشتن همزیستی مسالمت آمیزی با انسان ، همکاری مناسبی نیز با روباتهای صنعتی سنتی و تجهیزات خاص  دارد .
روباتهای صنعتی اکنون در مرحله تکامل تدریجی از تجهیزات انحصاری به شرکای تجاری ما در آینده هستند .
 
شخصاً ترجیح میدهم که قهوه ام را از دست یک باریستا در قالب انسان دریافت کنم تا یک روبات . مگر آنکه روبات ها به نحوی ساخته شوند که انسان قابلیت رقابت با انها را نداشته باشد .
 
برای کسب اطلات بیشتر  به لینک  http://www.nextage.kawada.jp/enمراجعه فرمایید.
 
خانه قهوه تخصصی ایران