Specialty Coffee Association

IRAN
 

قهوه بدون کافئین Decaf Coffee *


قهوه بدون کافئین Decaf Coffee *


قهوه بدون کافئین به روشهای متفاوتی تهیه می شود ولی نقطه اشتراک تمامی روشها این است که فرآوری بر روی قهوه سبز صورت می گیرد.

دو روش رایج برای کافئین زدائی قهوه یکی روش سوئیسی توسط آب است (Swiss Water Process ) است  و دومین روش توسط فشار گازCO2 صورت می گیرد.

در روش سوئیسی ابتدا دانه سبز قهوه  را درون مخازن آب گرم می خیسانند و پس از مدت زمان مشخصی کافئین و عناصر عطر وطعم قهوه جذب آب می شوند.

در این مرحله دانه های سبز قهوه بدون کافئین  را از مخزن آب خارج کرده و قهوه های سبز جدیدی  را در همان آب می ریزند.

اتفاقی که برای گروه دوم قهوه های سبز رخ می دهد این است که کافئین جدا سازی می شود ولی عناصر عطر و طعم قهوه جذب آب نمی شوند چون آب در مرحله اول از این عناصر اشباع شده است .

در روش استفاده از Co2 می بایست گاز دی اکسید کربن را با فشار حدود 500 کیلو بر سانتی متر مربع از دانه های سبز قهوه عبور داد.

اغلب اوقات قهوه بدون کافئین از قهوه های سبز کهنه و نامرغوب تهیه می شود که در بازار بفروش نرفته اند.

دو حقیقتی که در مورد قهوه بدون کافئین وجود دارد : 

  • به هیچ وجه نمی توان قهوه را بطور 100 درصد کافئین زدائی نمود
  • خصوصیات عطر و طعم قهوه  در فرآوری کافئین زدائی دچار تغییر می گردد.