Specialty Coffee Association

IRAN
 

زمان برشته کردن مورد نظر Intended Roast Time


زمان برشته کردن مورد نظر Intended Roast Time


دمای بارگیری و زمان برشته کردن بایستی به همراه هم مورد توجه قرار گیرند . اگر تمام شرایط دیگر یکسان باشد ، دمای بارگیری بالاتر باعث برشته شدن سریع تر می شود. در برشته کردن سریع بایستی اختلاف انرژی حرارتی بیشتری در ابتدای برشته کردن برای اطمینان از توسعه کافی وجود داشته باشد.

دمای بارگیری ناکافی مانع توسعه مرکز دانه می شود. به همین ترتیب برشته کردن های کند معادل با دمای بارگیری پایین تری هستند.یک برشت طولانی با دمای بارگیری بالا ، برشته کن را مجبور خواهد کرد به منظور جلوگیری از برشت تیره ، برشت را با روند کندتری در صورت ثابت بودن زمان انجام دهد. این کاهش ها باعث ایجاد طعم پختگی و جلوگیری از توسعه می شود.

 

هنگامی که میخواهیم در مورد دمای بارگیری تصمیم بگیریم ، باید تمام شش متغیری که قبلا ذکر شد ( طراحی ماشین ، اندازه نمونه ، دانسیته دانه ، اندازه دانه ، روش فراوری دانه و زمان مورد نظر برشته کردن ) را مد نظر گیرند .


به عنوان مثال در یک برشته کن استوانه ای قدیمی با ظرفیت 30 کیلوگرم ، 25 کیلوگرم دانه بزرگ و متراکم با فرآوری مرطوب کنیا در دمای 221 درجه سانتی گراد برای مدت 12 دقیقه ممکن است است برشته شود . در همین ماشین یک برشت کن ممکن است دمای بارگیری 193 درجه را به مدت 15 دقیقه برای 20 کیلوگرم دانه برزیلی کوچک با دانسیته پایین و فرآوری خشک انتخاب نماید. ( لطفا انتخاب غیر معمول برشته کردن نمونه بیشتر کنیا را خیلی سریع تر از نمونه برزیل نادیده بگیرید.)


در این موارد ، برشته کن استوانه ای قدیمی از دمای بارگیری متوسطی برای هر دو استفاده می کند . وزن نمونه و اندازه و دانسیته بیشتر و روش فرآوری مرطوب دانه کنیا همگی نشان دهنده نیاز به دمای بارگیری بالاتری نسبت به دانه های برزیلی است. لطفا در نظر بگیرید که این مثال ها فرضی بوده و نمونه دانه شما ممکن است اساس نیاز به دمای بارگیری متفاوتی داشته باشد.


نویسنده : اسکات راوو

ترجمه : آیسان خاورمیانه کالا

بازنویسی : خانه قهوه تخصصی